Čo nás Kniha Mormonova učí o Božej láske?

Čo nás Kniha Mormonova učí o Božej láske?

V knihe Mormonovej sú zaznamenané niektoré z najúžasnejších príkladov Pánovej lásky. Väčšina kresťanov pozná vlastnosti vlastnosti Ježiša Krista, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Obdivujú lásku, ktorú preukazoval chudobným, chorým a utláčaným. Tí, ktorí sa považujú za...

Pin It on Pinterest