Strašili vás za detských čias, že ak nebudete poslúchať, príde si po vás čert a zoberie vás do pekla? Ak áno, rozhodne nie ste sami. Mnoho ľudí verí na jednoduchý koncept odmeny alebo trestu po smrti celý svoj život. Tí dobrí pôjdu po smrti do nebíčka a tí zlí budú horieť v pekle. Je to však naozaj tak jednoduché? Alebo je vôbec jednoduché rozdeliť ľudí na „tých zlých” a „tých dobrých”? Rozhodne by som takýmto spôsobom nevedela označiť svojich blízkych a priateľov. Možno vám hlavou prebleskla predstava, že Boh pozná každý náš skutok a tak ich môže jednoducho porátať. 51 % dobrých skutkov a 49%  zlých= nebo, 49% dobrých 51% zlých= peklo. Smola.

Priania ich sŕdc

Vďaka „novým písmam” sa ale môžme medzi iným dozvedieť, že nás Boh bude súdiť predsa len trochu inak.

„ A  Spravodlivosť Božia vyžaduje, aby ľudia boli súdení podľa skutkov svojich; a ak ich skutky v tomto živote boli dobré a priania ich sŕdc boli dobré, aby tiež oni boli posledného dňa znovuzriadení k tomu, čo je dobré.” (Alma 41:3)

Áno, tento verš nehovorí len o konkrétnych skutkoch, ale aj o prianiach nášho srdca.

Pripraviť sa na stretnutie s Bohom

Dovoľte mi predstaviť vám ďalší verš.

„ Lebo hľa, život tento je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom; áno, hľa, deň života tohto je dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje.”(Alma 34:32)

Pokiaľ  je účelom nášho času na zemi pripraviť sa na stretnutie s Bohom, potom je jasné, že Boh nás nechce len odmeňovať alebo zatracovať. Chce, aby sme mohli žiť s ním. Ale pokiaľ sa dostatočne nepriblížime Jeho charakteru, stretnutie s Bohom by nám skôr ukazovalo svoju veľkú nedokonalosť, čo by nám spôsobovalo obrovské utrpenie. A to by pre nás Boh, ako milujúci otec pre svoje deti, určite nechcel.

Plán spásy

Nebeský  Otec nás nesmierne miluje a preto pre nás pripravil plán, ktorý nazývame plán spásy alebo aj plán šťastia. S týmto plánom sme súhlasili všetci, ktorí sme sa narodili na tento svet. Jeho účelom je dostať potrebné skúsenosti, múdrosť a slobodne sa rozhodnúť vrátiť sa späť k Bohu. Nebeský Otec vedel, že pri cibrení nášho charakteru sa viackrát zmýlime a rozhodneme nesprávne. Práve preto nám poslal svojho Syna, ktorý sa dobrovoľne rozhodol z lásky k nám zaplatiť za naše hriechy, aby bola spravodlivosť naplnená a spravodlivý Nebeský Otec mohol byť milostivý, a mohol nás prijať k sebe. Všetko, čo za to požaduje je srdce zlomené a duch skrúšený, inými slovami pokánie, čo znamená odvrátiť sa od zlého k dobrým skutkom. Ďalej je potrebná viera a prijatie Ježiša Krista za svojho Spasiteľa.

Ľudia však dostali slobodnú vôľu a teda sa môžu rozhodnúť akokoľvek sa im zdá vhodné. Rozhodnutia sú naše, avšak následky svojich rozhodnutí si už nevyberáme, tie sú nemenne pripojené. Niektoré rozhodnutia ovplyvnia náš pozemský život. Niektoré však ovplyvňujú aj život po smrti.

V knihe Almu sa dozvedáme, že po smrti bude náš duch oddelený od nášho smrteľného tela a bude prebývať v takzvanom duchovnom svete.  (Alma 40) Avšak duchovný stav nebude pre všetkých rovnaký. Bude sa odvíjať od našich skutkov a povahe sŕdc tu na zemi a tak budeme preživať tzv. raj či inak povedané nebo alebo duchovné väzenie. Už som spomenula, že nás Nebeský Otec miluje, ale musím to zopakovať. Dokonca v tomto čase spravodliví duchovia resp. duše spravodlivých budú učiť duchov, ktorí nežili správne alebo jednoducho nepoznali evanjelium Ježiša Krista či už vôbec alebo vo svojej plnosti. V tomto štádiu bude tiež možná určitá miera pokánia.

Po súdnom dni budú duše opäť spojené s telom a to s telom vzkrieseným a dokonalým. Potom budeme rozdelení do Božích kráľovstiev podľa toho, v ktorom dokážeme so svojim nadobudnutým charakterom prebývať.

Sláva slnka, mesiaca a hviezd

Apoštol Pavol v svojom liste Korintským spomínal, že naše oslávené telo, ktoré po vzkriesení obdržíme bude mať rôznu slávu.

„ Sú aj nebeské telá, sú aj zemské; ale iný je lesk nebeských a iný zemských; iný je lesk slnka, iný mesiaca a iný hviezd; veď leskom líši sa hviezda od hviezdy.” (List Korintským 15:40-41)

„ V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto,” ‭‭(Ján‬ ‭14:2)‬ 

K týmto úkazom sú v písmach prirovnávané Božie kráľovstvá. Pre tých, ktorí nežili spravodlivo, ale aspoň uznávali vplyv Ducha je určené Telestiálne kráľovstvo. Sláva týchto ľudí sa bude líšiť tak ako sa líši žiara jednotlivých hviezd.

Pre úctyhodných ľudí zeme, ktorí sa síce snažili žiť spravodlivo, avšak boli zvedení a zaslepení vychytralosťou ľudi, odmietali moc Krista, ale potom Ho prijali je určené Terestriálne kráľovstvo, ktorého sláva je prirovnávaná k žiare mesiaca. Prídu sem aj ľudia, ktorí mali svedectvo o Kristovi, ale neboli udatní vo svojej viere. Títo ľudia budú navštevovaní Ježišom.

Najvyššie Božie kráľovstvo je Celestiálne, kde prebýva Nebeský Otec, Ježiš Kristus aj Duch Svätý. Do tohto kráľovstva budú prizvaní ti, ktorí žili podľa Kristovho učenia a prijali obrady evanjelia. V najvyššom Celestiálnom kráľovstve budú prebývať spravodlivé rodiny spolu.

Nájdu sa aj ľudia, ktorí sa žiaľ vzbúria proti Bohu, aj keď už budú poznať pravdu a nebudú môcť prebývať v žiadnom z Božích kráľovstiev. Pre nich zostane len vonkajšia tma.

Viac o kráľovstvách sa dočítate v pozoruhodnom videní v Náuke a zmluvách v oddieli 76. Kliknite tu.  

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)