Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

5 novoročných predsavzatí, ktoré vám pomôžu po duchovnej stránke

Prvý deň v roku je to a to je skvelá príležitosť na určité predsavzatie. Nezabúdajte, že duchovný rozvoj je takisto dôležitý.

Emanuel, Kristus, Mesiáš…

Emanuel, Kristus, Mesiáš…

Ježiša poznáme pod viacerými menami. Mesiáš, Kristus, Spasiteľ, Vykupiteľ, Alfa a omega, Ja som, Jehova, Jasná ranná hviezda, Knieža pokoja, Dobrý pastier, Chlieb života, Svetlo sveta, Zástupca u Boha, Baránok Boží, Učiteľ, Emanuel, Syn Boží, Pomazaný, Uhoľný kameň,...

Nemáte čas čítať pisma? Tu je pár tipov, ako si to uľahčiť.

Nemáte čas čítať pisma? Tu je pár tipov, ako si to uľahčiť.

Sme požehnaní plnosťou evanjelia a tiež jednoduchým prístupom k písmam. Je však pravdou, že pri každodenných povinnostiach v práci či doma nie je vždy jednoduché nájsť si chvíľku na štúdium Božích slov. Tu je pár rád a tipov, ktoré vám môžu uľahčiť situáciu.

Existuje nebo a peklo alebo má pre nás Boh spravodlivejší plán?

Existuje nebo a peklo alebo má pre nás Boh spravodlivejší plán?

Nebeský Otec miluje všetky svoje deti. Nechce nás len odmeňovať alebo trestať. Chce, aby sme využili svoj potenciál, získali poznanie počas svojho života na zemi a mohli sa vrátiť späť k nemu. Existuje teda len nebo a peklo? Alebo má pre nás Boh spravodlivý plán?

Maj ľudí rád a začni hneď

Maj ľudí rád a začni hneď

Čistý svet utvoríme iba svojimi čistými skutkami. Ako je láska k druhým podmienkou tohto úspechu? Zamyslime sa spolu nad možným posolstvom piesne “Čistý svet” od Mira Žbirku. Maj ľudí rád a začni hneď.

Tacos Barbeque v Nitre

Tacos Barbeque v Nitre

V sobotu 3.8 sa od 10tej hodiny konala aktivita Cirkvi Ježiša Krista v nitrianskom Hideparku. Hlavný kuchár Tim pripravil niekoľko ochutnávok lahodnej americko-mexickej kuchyne. Tacos, tortily aj salsu, či cheesecake si mohli vychutnať ľudia spolu so športovým vyžitím...

Cyril a Metod – naši slovanskí misionári

Cyril a Metod – naši slovanskí misionári

Každoročne si pripomíname sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tento rok uplynie 1156 rokov od ich príchodu na Veľkú Moravu. O čo všetko sa Cyril a Metod zaslúžli a čo si od nich môžme vziať?

Priateľstvá v Cirkvi sa budujú aj na lodenici

Priateľstvá v Cirkvi sa budujú aj na lodenici

Dobrý priateľ je na nezaplatenie. Priateľstvá v Cirkvi sa častokrát utvárajú a utužujú mimo nedeľných bohoslužieb. Túto sobotu sa konala ďalšia aktivita bratislavskej pobočky na petržalskej strane Dunaja. A samozrejme, že bola vydarená!

Facebook

Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Všetci sme od Boha dostali dar slobodne jednať. V súčasnosti môžeme byť vďační za to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory či slobodne vyznávať náboženstvo, ktoré si zvolíme. Buďme preto múdri a využívajme svoju slobodu na konanie dobrých skutkov, nie na vyjadrovanie nenávisti. Vážme si slobodu, ktorú máme a neodopierajme ju ľuďom, ktorí ju využívajú iným spôsobom než my.
https://podtesvati.sk/spravy/zamylsenie/sloboda-jednania-a-demokracia/
Poďte Svätí
Poďte Svätí
V týchto kapitolách Knihy Mormonovej 📘 sa nachádzajú Izaiášove proroctvá. Nefi na začiatku aj na konci svojho citovania Izaiáša vyslovil svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi
Mnohé z týchto učení o Spasiteľovi sú učené pomocou symbolov a tak najlepším spôsobom, ako ich pochopiť, je hľadať inšpiráciu od Ducha 🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Ku komu idete po radu vy, keď potrebujete urobiť dôležité rozhodnutie? ¯\_(ツ)_/¯
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Jákob 🧔, mladší Nefiho brat, bol vysvätený ako učiteľ pre Nefitov, a chcel, aby ľud zmluvy vedel, že Boh na nich nikdy nezabudne, takže ani oni na Neho nesmú nikdy zabudnúť. Toto je posolstvo, ktoré určite potrebujeme aj my. 😇
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Dnes je nedeľa, deň odpočinku a premietania 🤔 Každú nedeľu na zhromaždení, ale nielen vtedy, premýšľam, ako sa môžem zlepšiť a byť viac ako On.
A vy ako trávite tento deň?

Kategórie

Pin It on Pinterest