Misionárska práca prebieha aj napriek karanténe- rozhovor s misionármi v Košiciach

Misionárska služba pokračuje aj napriek karanténe. Božie dielo sa nezastaviteľne šíri do celého sveta.

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Misionárska práca prebieha aj napriek karanténe- rozhovor s misionármi v Košiciach

Misionárska služba pokračuje aj napriek karanténe. Božie dielo sa nezastaviteľne šíri do celého sveta.

Život má etapy

Život má svoje obdobia tak ako aj príroda. Horšia životná fáza sa strieda s dobrou, dobrá s ešte lepšiou, ešte lepšia s najhoršiou. Je potrebné, aby sme si prechádzali cez etapy dlhé a bolestivé? To neviem. Viem len to, že aj oni tvoria to, kým som dnes a kým sa raz stanem. V akej životnej etape ste vy?

Mysleli ste na druhých?

Mysleli ste na druhých?

Uvažujete nad ľudmi inej viery, národnosti a celkovo iných názorov tak ako Ježiš? Ak nie, poďte sa inšpirovať niekoľkými príbehmi z evanjelia. Na zmenu nie je nikdy neskoro.

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

Emanuel, Kristus, Mesiáš…

Emanuel, Kristus, Mesiáš…

Ježiša poznáme pod viacerými menami. Mesiáš, Kristus, Spasiteľ, Vykupiteľ, Alfa a omega, Ja som, Jehova, Jasná ranná hviezda, Knieža pokoja, Dobrý pastier, Chlieb života, Svetlo sveta, Zástupca u Boha, Baránok Boží, Učiteľ, Emanuel, Syn Boží, Pomazaný, Uhoľný kameň,...

Nemáte čas čítať pisma? Tu je pár tipov, ako si to uľahčiť.

Nemáte čas čítať pisma? Tu je pár tipov, ako si to uľahčiť.

Sme požehnaní plnosťou evanjelia a tiež jednoduchým prístupom k písmam. Je však pravdou, že pri každodenných povinnostiach v práci či doma nie je vždy jednoduché nájsť si chvíľku na štúdium Božích slov. Tu je pár rád a tipov, ktoré vám môžu uľahčiť situáciu.

Existuje nebo a peklo alebo má pre nás Boh spravodlivejší plán?

Existuje nebo a peklo alebo má pre nás Boh spravodlivejší plán?

Nebeský Otec miluje všetky svoje deti. Nechce nás len odmeňovať alebo trestať. Chce, aby sme využili svoj potenciál, získali poznanie počas svojho života na zemi a mohli sa vrátiť späť k nemu. Existuje teda len nebo a peklo? Alebo má pre nás Boh spravodlivý plán?

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
https://podtesvati.sk/spravy/misionarska-praca-prebieha-aj-napriek-karantene-rozhovor-s-misionarmi-v-kosiciach/
Posledné dva mesiace sa život väčšiny z nás rázne zmenil. V prípade misionárov to nebolo inak. Ulice, na ktorých zvykli hovoriť s ľuďmi sa vypráznili a nedeľné bohoslužby presunuli do online sveta. Spýtala som sa dvoch misionárov slúžiacich v Košiciach ako sa so zmenami vyrovnali a čo to pre nich v praxi znamenalo.
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Cítite to aj vy? 😍🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Každý z nás má z času na čas pocit osamelosti. Môže sa stať, že na vás zabudnú priatelia, možno aj rodina. Avšak Boh na vás nezabudne, pretože ste Jeho milované deti. Vie, kde práve ste, čo robíte, o čo sa snažíte. Vie presne, čo cítite a čo je vo vašom srdci. On na vás nezabudol. Miluje vás.
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Viera je silný nástroj. Vďaka viere prichádzajú dokonca zázraky. ☺️
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling hopeful.
https://podtesvati.sk/zivot/zivot-ma-etapy/ Život má svoje obdobia, rovnako ako príroda. Svet okolo nás s môže jedným dychom zmeniť z farebného a žiarivého na pochmúrny a chladný. Myslím si, že je dôležité, aby sme častejšie hovorili aj o ťažkých obdobiach v živote. Prečo? Aby sme si navzájom dodali nádej. Aby sme dokázali verili, že opäť prídu radostné etapy života. A čo vy? V akom životnom období sa nachádzate?

Kategórie

Pin It on Pinterest