Poznáte ten pocit, keď sa generálna konferencia približuje a vy sa pomaličky začínate tešiť až sa nakoniec nemôžete dočkať jej začiatku? Premýšľate nad tým, čím by mohla byť konferencia výnimočná, čo zaspieva Tabernacle choir at Temple square alebo na aké otázky, by ste chceli dostať odpovede?

Tento rok to bolo pre mňa iné. Na konferenciu som sa netešila, pretože som ju skôr zúfalo potrebovala. Potrebovala som vo svojom stave akéhosi sklamania a vnútorného nepokoja počuť hlas a slová nášho proroka, apoštolov a ďalších mužov a žien naplnených inšpiráciou od Pána.

Konferencia začala a ja som mala hneď pri úvodných slovách prezidenta Russell M. Nelsna slzy v očiach. Nasledoval príhovor od Apoštola Ballarda a ja som si opäť so slzami na krajíčku hovorila, aké úžasne silné, povzbudivé a pravdivé slová som práve počula. Rečníci sa striedali a môj zápisník sa rýchlo napĺňal ich slovami i mojimi myšlienkami.

Táto konferencia mi veľmi pomohla. Dovoľte mi vysvetliť, čo všetko pre mňa znamenala a môže aj pre vás.

Útecha

Útecha bola tým, čo som práve najviac potrebovala a čo som v obrovskej miere počas celej konferencie dostávala. Nebudem klamať ak prehlásim, že slová uistenia o láske nášho Nebeského Otca sa objavili v každom jednom príhovore.

Množstvo príhovorov bolo zameraných na výsledok zmiernej obete Ježiša Krista, ktorými sú: úplne očistenie od našich hriechov pod podmienkou pokánia, vzkriesenie do dokonalého tela bez ohľadu na akékoľvek fyzické alebo mentálne ujmy počas nášho života a dar večného života, života s Nebeským Otcom a Jeho Milovaným Synom, Ježišom Kristom vo večnosti pre tých, ktorí Ho so všetkou svojou silou a mocou nasledujú. Prorok, apoštoli a sedemdesiatnici taktiež často svedčili o uzdravujúcej sile Ježiša Krista, ktorá je presne tak silná dnes ako v časoch minulých.

Obľúbený príhovor

Môj obľúbený príhovor z tejto konferencie bol od Apoštola Renlunda, ktorý hovoril príbeh zo svojej praxe kardiológa o mužovi menom Tom, ktorý sa dočkal transplantácie srdca. Našlo sa pre neho perfektné srdce, zhodné veľkosťou a takisto krvnou skupinou darcu, navyše bolo vo výbornom stave, keďže pochádalo len od 16- ročného mladíka. Bol to však zároveň smutný deň. Tom sa dozvedel, že darcom je jeho vnuk, s ktorým mal veľmi blízky vzťah, ktorý však v ten deň utrpel smrteľnú nehodu.  Tom vďaka tomuto srdcu žil ďalších 13 rokov, ktoré by inak nemal a plne si uvedomoval, že dostal obrovský dar, ktorý by si v žiadnom prípade nedokázal sám zabezpečiť. Bol to zároveň dar, ktorý bol v istom ohľade tragédiou. Apoštol Renlund vyjadril paralelu spomínaného skutočného príbehu s našimi životmi.

Každý z nás dostal dary, ktoré by si sám nevedel dať od Nebeského Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista vrátane vykúpenia skrze zmiernu obeť Ježiša Krista a večný život, ak sa preň rozhodneme. Mali by sme neustále myslieť na to, kto je našim darcom, ktorému vďačíme tak ako za odpustenie a nádej v tomto živote, tak za možnosť večného života. Apoštol Renlund s neochvejnou vierou hovorí:

„Náš Nebeský Otec poukazujúc na Svojho Milovaného Syna povedal: „ Vypočuj Ho!“ Ak budete konať podľa týchto slov a počúvať Ho, pamätajte s radosťou a s úctou, že Spasiteľ s láskou obnovuje to, čo obnoviť nedokážete, rád uzdraví rany, ktoré sami nedokážete vyliečiť a napraví to, čo je nenávratne zničené. On vám vynahradí každú krivdu, ktorá vás kedy postretla a s láskou trvalo uzdraví dokonca zlomené srdce.“

Odpovede na otázky

Moje osobné svedctvo ani členstvo v pravej Kristovej Cirkvi ani zďaleka nehovorí o tom, že už všetko viem. Každý má otázky či nejasnosti a netreba sa za to v žiadnom prípade hanbiť. Práve počúvanie konferencia je vhodný spôsob nachádzania odpovedí.

Rečníci generálnej konferencie si svoje príhovory starostlivo pripravujú minimálne niekoľko týždňov. Modlia sa o Ducha a inšpiráciu, aby mohli svojimi príhovormi požehnať čo najviac ľudí. Rola Ducha Svätého týmto nekončí. Keď prejavíme svoju túžbu poznať pravdu, On ako svedok Nebeského Otca a Pána Ježiša Krista nám bude svedčiť o tých skutočnostiach, o ktorých máme pochybnosti. Osvieti nám myseľ pri učeniach, ktorým nerozumieme. Môže nám dokonca poskytnúť inšpiráciu pri riešení osobných ťažkostí, cez ktoré momentálne prechádzame.

Pripomenutie právd, na ktoré som časom zabudla

Neviem či to tak máte aj vy, ale moja hlava je asi najskôr deravá. Pokiaľ si niečo neustále nepripomínam a neopakujem, rýchlo mi to z hlavy vyšumí. Pravdy evanjelia avšak nie sú vedomosti zo školy, s ktorými sa často v reálnom živote nestretneme. Sú to znalosti, ktoré sú potrebné pre každého jedného na jeho ceste životom, nech je akákoľvek. Potrebujeme ich. Alebo lepšie povedané, určite ich využijeme.

Vďaka znalostiam o Pláne spásy, čo je Boží plán pre všetky Jeho deti, zahrňujúci predsmrtný, smrteľný a posmrtný život, ktorého stredobodom je Ježiš Kristus a Jeho spásna obeť, som sa začala na svet dívať inými očami. Dokážem s väčšou ľahkosťou zvládať záťaž, nezhody, skúšky či rôzne nepríjemnosti. Je to vďaka tomu, že pred sebou vidím väčší obraz.

Je to podobné skladaniu puzzle. Skúste začať skladať bez predlohy a bez najmenšieho tušenia výsledného obrazu. Po nejakom čase vytiahnite predlohu a skladajte ďalej s ňou. Budete rozumieť tomu, akým spôsobom konkrétny kúsok puzzle, ktorý držíte v ruke, zapadá do celého nádherného obrazu. Nie každý deň nášho života je radostný a zaliaty slnkom, tak isto ako nie každý kúsok puzzle má na sebe namaľované niečo úžasne. Avšak výsledný obraz môže byť nádherný. Vedomosti o tom, kým sme a kam smerujeme nám môžu byť predlohou k zmysluplnému a naplnenému životu tu na zemi.

Posilnenie svedectva

Počúvanie svedectiev druhých napomáha aj môjmu vlastnému svedectvu. Pri počúvaní osobných svedectiev cirkevných autorít počas konferencie som častokrát v mysli zablúdila ku vlastným duchovným zážitkom, ktoré sa podieľali na vzniku môjho vlastného svedectva a práve svedectvo o Spasiteľovi je to, čo ma robí silnou.

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)