My všetci potrebujeme Spasiteľa

My všetci potrebujeme Spasiteľa

Zákon Od počiatku existuje Zákon. Je to zákon, ktorý dal Boh a ktorým sa On samotný riadi. Hovorí jednoducho o tom, že každý čin má svoj dôsledok. Svoje činy si na základe slobodnej vôle vyberáme sami, avšak dôsledky našich činov si vybrať nevieme, sú pevne spojené...
Generálna konferencia a chrám v Budapešti

Generálna konferencia a chrám v Budapešti

Chrám u južných susedov v Maďarsku. Aj takto žehná Pán svojim verným Svätým v strednej Európe. Mali sme možnosť počuť mnohé príhovory počas Generálnej konferencie ale toto ohlásenie výstavby chrámu je pre nás, slovenských členov, v mnohom výnimočné. Požehnania nebies...
Ježiš Kristus a ženy

Ježiš Kristus a ženy

Názor na ženy ako také sa vo viacerých kresťanských cirkvách mierne odlišuje. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aký vzťah mal k ženám samotný Ježiš Kristus? V Starom Zákone, vzhľadom na jeho obsiahlosť, nachádzame pomerne málo zmienok o ženách. Často sú spomenuté len...
Milujte všetkých blížnych svojich

Milujte všetkých blížnych svojich

Krátko pred voľbami je internet priam preplnený predvolebnými kampaňmi či antikampaňmi. Prezerám svoj facebook a každú chvíľu narazím na niečí politický status. Pod každým sa množia stovky komentárov. Som zvedavá na názor druhých. Som zvedavá, ako o politike zmýšľajú...
11 rád pre váš úspech

11 rád pre váš úspech

Chýba Vám vo Vašom živote úspech a pýtate sa prečo je to tak? Niekedy stačí zmeniť pár jednoduchých zásad v každodennom živote. 1.Vstávajte skoro „… choďte na lôžka svoje skoro, aby ste nemuseli byť unavení; vstávajte skoro, aby telo vaše a myseľ vaša mohli byť...

Pin It on Pinterest