My všetci potrebujeme Spasiteľa

My všetci potrebujeme Spasiteľa

Zákon Od počiatku existuje Zákon. Je to zákon, ktorý dal Boh a ktorým sa On samotný riadi. Hovorí jednoducho o tom, že každý čin má svoj dôsledok. Svoje činy si na základe slobodnej vôle vyberáme sami, avšak dôsledky našich činov si vybrať nevieme, sú pevne spojené...
Ježiš Kristus a ženy

Ježiš Kristus a ženy

Názor na ženy ako také sa vo viacerých kresťanských cirkvách mierne odlišuje. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aký vzťah mal k ženám samotný Ježiš Kristus? V Starom Zákone, vzhľadom na jeho obsiahlosť, nachádzame pomerne málo zmienok o ženách. Často sú spomenuté len...
Domov zameraný na Krista – 3 tipy ako na to

Domov zameraný na Krista – 3 tipy ako na to

Ako efektívne umožniť, aby bol Kristus prítomný nielen v našich osobných životoch ale aj v našich domovoch? Domov zameraný na Krista, je jednou z vecí, po ktorej členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní túžia. Z poslednej generálnej konferencie by mohol...
Liek na svetabôl

Liek na svetabôl

Svetabôl nie je neliečiteľný. Predsa naň existuje účinný liek! Viete aký? Rozdielne skúsenosti z práce V práci sa častokrát stretávam s kolegami nadchnutými pre svoje vedecké povolanie, rovnako ako ja. Som často s nimi a dokážeme spolu prediskutovať mnohé veci, ktoré...

Pin It on Pinterest