Autor: Daniela

Facebook

Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling hopeful.
„Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna." 🧘‍♀️🙏✍️

Akákoľvek bolesť obsiahnutá v pokání bude vždy oveľa menšia ako utrpenie, vyžadované, aby uspokojilo spravodlivosť za nevyriešené priestupky. Spasiteľ troška načrtol o tom, čo vytrpel, aby uspokojil požiadavky spravodlivosti a uzmierenia za naše hriechy, ale tiež učinil toto
odhaľujúce vyhlásenie:

Lebo hľa, Ja, Boh, som vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie; Ale ak nebudú činiť pokánie, musia trpieť rovnako ako Ja; Utrpenie, ktoré spôsobilo mne, dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že som sa chvel bolesťou a krvácal v každom póre a trpel v tele i na duchu – a prial som si, aby som nemusel piť ten horký kalich (pozri NaZ 19:16 – 18).🤓
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Pomáhajme si navzájom, a tak budujme silné putá priateľstva a lásky. 🙏👀
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling joyful.
Čím bližšie sme k Bohu, tým jasnejšie svetlo z nás žiari ☀️
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling optimistic.
3 Hľa, chcel by som vás nabádať, aby ste, keď budete čítať veci tieto, ak to bude múdrosť v Bohu, že ich budete čítať, pamätali, aký milosrdný bol Pán k deťom ľudským od stvorenia Adama až do doby, kedy veci tieto obdržíte, a aby ste o tom premýšľali v srdci svojom.

4 A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého.

5 A mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí.
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Peknú nedelu, priatelia! 😊

Kategórie

Pin It on Pinterest