Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní už na Slovensku slúžia nemálo rokov. V pólke marca sa však následkom vládnych opatrení spojených so situáciou s COVID-19 ich každodenná práca musela zmeniť. Ulice, na ktorých zvykli hovoriť s ľuďmi sa vypráznili a nedeľne bohoslužby presunuli do online sveta. Spýtala som sa dvoch misionárov slúžiacich v Košiciach ako sa so zmenami vyrovnali a čo to pre nich v praxi znamenalo.

 

Ahojte Starší! Môžete sa nám v krátkosti predstaviť? Kto ste, z kadiaľ pochádzate a prečo ste prišli na misiu, a práve na Slovensko? Myslíte si, že ľudia na Slovensku potrebujú počuť vaše posolstvo? Čo je Vašou hlavnou úlohou a motiváciou vo vašej misionárskej službe?

Starší Clayton: Ahoj, ja som Starší Clayton a som priamo z Washingtonu D.C. Už som na Slovensku 22 mesiacov a páčila sa mi tu každá chvíľa! Prišiel som na misiu, pretože milujem Boha a viem, že toto evanjelium požehná každého človeka aj s jeho rodinou nepredstaviteľnou radosťou! Nevybral som ísť na Slovensko, ale našťastie som dostal povolanie prísť sem. Po dovŕšení 18 rokov sa môžeme prihlásiť na misiu. Poslali sme svoje prihlášky žijúcemu prorokovi a on nám poslal odpoveď, aby sme išli slúžiť na Slovensko. Áno, strašne silne verím tomu, že naše posolstvo je potrebné pre každého jedného a môže spôsobiť mocnú zmenu v každom človeku.

Starší Hobson: Ahoj! Volám sa Starší Hobson a som z Meridian, Idaho. Chcel som slúžiť na misií, pretože viem, že táto Cirkev je správna. Cítil som pokoj a radosť, ktorú mi táto znalosť prináša. Chcel by som, aby aj ostatní mohli pocítiť to, čo cítim a vedieť to, čo viem. Preto som sa rozhodol slúžiť misiu a som za to rád. Evanjelium prináša nekonečné požehnania v tomto živote ako aj vo večnosti. Každý si zaslúži šancu počuť o evanjeliu Ježiša Krista a ja môžem byť tým, kto mu tú šancu dá. Viem, ako veľmi je táto práca dôležitá a preto nemôžem len postávať, keď aj ja práve teraz  môžem niečo urobiť.

Ako dlho už slúžite ako misionári na Slovensku a kde všade ste doteraz boli?

Starší Clayton: Už som misionárom skoro dva roky! Slúžil som v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Brne a v Prahe.

Starší Hobson: Slúžim na Slovensku 4 mesiace a zatiaľ som bol celý čas v Košiciach.

Už dva mesiace prebieha pandémia a s ňou spojené karanténne opatrenia. Ako táto situácia ovplyvnila vašu službu?

Starší Clayton: Ja ani nedokážem opísať, akú veľkú zmenu táto pandémia spôsobila. Pred pandémiou bola naša práca hlavne na uliciach. Oslovovali sme každého a snažili sa s ním hovoriť. Teraz hovoríme s ľuďmi len online, keď chcú, môžeme si zavolať a pokecať si. Ide nám to veľakrát lepšie, lebo ľudia majú teraz toľko veľa času!  A asi je pre nich prirodzenejšie hovoriť s niekým online.

Starší Hobson: Úprimne, pandémia nám umožnila priblížiť sa či už ku hocikomu z Košíc alebo aj z celého sveta len jednoduchým kliknutím prstom. Tí, s ktorými sme v kontakte sú v pohodlí domova a ľahšie sa nám otvoria pri komunikácii prostredníctvom internetu než osobne. Počas situácie s COVID-19 srdcia ľudí mäknú a ich mysle sa obracajú k Bohu. Toto je čas, kedy ich môžeme obrazne zobrať za ruku a pozdvihnúť.

Ako vyzerá váš bežný deň misionára dnes v porovnaní s tými pred karanténou?

Starší Clayton: Pred karanténou sme boli v uliciach aspoň 6 až 8 hodín denne. Popri karanténe to nie je možné, takže najskôr bolo ťažké vôbec vymyslieť, čo budeme robiť. Dostali sme vedenie od našich cirkevných vedúcich v Nemecku. Naučili nás ako používať Facebook na šírenie evanjelia. Teraz  trávime väčšinu času doma, ale nenudíme sa, lebo učíme viac ľudí než hocikedy predtým. Niekedy chce ísť niekto s nami na prechádzku a tak ideme. Ale musím povedať pravdu, že som nikdy nebol až tak veľmi zaneprázdnený, ako som teraz.

Aké má výhody a nevýhody učiť ľudí cez internet?

Starší Clayton: Výhod je veľa. Najmä to, že môžeme učiť viac ľudí než predtým. Niekedy máme tri lekcie v priebehu pár hodín, ale všetko to stíhame. Veď Duch Svätý tiež stále pracuje online! … Povedal by som, že tou jediná nevýhoda je, že mám rád ľudí a keď sa s nimi nestretávam tvárou v tvár dlhšie, chýbajú mi!

Starší Hobson: Duch Boží dokáže prekonať všetky prekážky či už v podobe jazykov alebo vzdialeností. Dokonca aj keď sme limitovaní komunikáciou cez internet, stále dokážeme učiť s mocou. Dokážeme sa spojiť so Slovákmi naprieč celým svetom v priebehu okamihu. Byť preč z mesta alebo byť príliš zaneprázdnený nie sú prekážkami, keďže si môžeme zavolať alebo chatovať kdekoľvek a kedykoľvek. Niekedy sa stane, že máme slabý signál a nemôžeme volať, ale vždy si môžeme nájsť iný čas alebo aj iné miesto.

Je niečo, čo ste sa počas karantény naučili?

Starší Clayton: Na začiatku som sa začal trochu učiť po rusky, ale rýchlo som si uvedomil, že mám na práci dosť iných vecí. Povedal by som, že som sa predovšetkým naučil, že toto dielo sa nikdy nezastaví, že napreduje napriek hocijakým situáciám či už bezo mňa alebo so mnou. Určite som sa v priebehu týchto dní učil opierať sa o Spasiteľa. Naučil som sa tiež, ako používať facebook, aby som mohol posunúť toto posolstvo k srdciam ďalších. Ako sa hovorí 1 Nefi 3:7 „…lebo viem, že Pán nedáva prikázania deťom ľudským, iba ak pre nich pripraví cestu, aby mohli uskutočniť vec, ktorú im prikazuje.” Pán nám vždy pripraví cestu k uskutočneniu Jeho diela.

Starší Hobson: Ak by som si mal vybrať jedinú vec, ktorú som si odniesol z tejto karanténnej situácie, bolo by to poznanie, že Nebeský Otec sa stále snaží pomôcť svojim deťom a to, že nám dáva prekážky na to, aby sme sa stali silnejšími, poslušnejšími a pokornejšími voči Nemu. A preto, aby sme sa naučili spoliehať sa vo všetkom na Jeho Syna, Ježiša Krista.

Čo vám počas karantény najviac chýba alebo na čo sa najviac tešíte ako misionári po jej skončení?

Starší Clayton: Najviac nám chýba príležitosť stretnúť sa s ľuďmi osobne. Z toho môžem načerpať toľko energie! Takže sa teším na to, keď sa znova budeme môcť všetci spolu zhromaždiť.

Naopak je niečo, čo by ste si chceli zo súčasného režimu udržať aj naďalej?

Starší Clayton: Páči sa mi to, že počas tohto režimu môžeme nachádzať nových ľudí online. Je to o veľakrát prirodzenejšie a je to aj efektívnejšie! Tak hádam aj po karanténe budeme tráviť viac času online než v uliciach pri nachádzaní ľudí, ktorí majú záujem.

Zrejme ste pred začiatkom svojej misie ani len netušili, že sa vaša služba môže takto dramaticky zmeniť. Aké boli vaše pocity na začiatku karanténnych opatrení? Mali ste obavy? Nezvažovali ste návrat domov?

Starší Clayton: Na začiatku karantény nám bolo ťažko. Bolo pre mňa ťažké pochopiť, prečo tomuto musíme čeliť. Pamätám sa, že som potom hovoril s manželkou prezidenta našej misie a ona mi povedal, že Boh všetko vie, a že táto situácia je naplánovaná preto, aby sme sa stali lepšími! Vtedy som sa naučil, že Boh prispôsobuje veci pre naše dobro a že nikdy nebudeme čeliť situácii, ktorá iba nás mala urobiť smutnými… Nie, nechcel som sa vrátiť domov, pretože som vedel, že Boh pripraví tých ľudí, ktorých mám učiť a že táto skúsenosť je príliš cenná na to, aby som ju zanechal.

Starší Hobson: Život misionára zahŕňa očakávať nečakané. Prišiel som sem očakávajúc chodenie z domu do domu, z autobusu do autobusu a z ulice na ďalšiu ulicu. Keď sa COVID-19 rozšíril v Európe, bol som na Slovensku asi len 4 týždne. Keď sa zdalo, že budeme musieť zostať zavretí v našich domov, pripravili sme si dvojtýždňové zásoby potravín a pripravili sme sa na najhoršie, ale zároveň sme dúfali v to najlepšie. Keď sme sa dopočuli o tom, čo sa deje všade vo svete, báli sme sa, že sa budeme musieť vrátiť domov, tak ako misionári v iných misiách, okrem niektorých v Amerike, v Kanade a tak ďalej. Ale nechceli sme nič iné, ako len zostať tu. V podstate som práve prišiel a bolo by pre mňa zdrvujúce vrátiť sa hneď domov. Ale vedel som, že ma Boh poslal tam, kde ma potreboval. Moje modlitby boli zodpovedané a my aj naďalej môžeme slúžiť na Slovensku.

Súčasne množstvo ľudí prežíva ťažké obdobie z hľadiska zdravotného, sociálneho či ekonomického dopadu COVID-19. Máte pre nich posolstvo, ktoré by ich mohlo posilniť?

Starší Clayton: Áno, máme posolstvo, ktoré je jednoduché. Boh má dokonalý plán pre každého jedného z nás, plán ktorý začal pred týmto životom a pretrvá až do večnosti. On nikdy nezabudne na svoje deti. Tým že sa o tomto pláne učíme, môžeme uzatvoriť zmluvy s Bohom, ktoré nám dajú istotu, ktorá chýba veľmi veľa ľuďom v dnešnej dobe. S istotou, ktorá pramení zo zmlúv s Bohom, nájdeme pokoj vo svojej duši.

Starší Clyton a Starší Hobson, ďakujem za váš čas a prajem vám veľa úspechov v privádzaní druhých bližšie ku Kristovi!

Tento článok vznikol na základe rozhovoru s Jonathanom Claytonom a Nickom Hobsonom. Obrazový materiál použitý v tomto článku je vlastníctvom Jonathana Claytona a bol použitý s jeho súhlasom, ako aj so súhlasom Nicka Hobsona.

Čítajte ďalej o huminatárnej práce misionárov na Slovensku kliknutím sem.

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)