Ako efektívne umožniť, aby bol Kristus prítomný nielen v našich osobných životoch ale aj v našich domovoch? Domov zameraný na Krista, je jednou z vecí, po ktorej členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní túžia. Z poslednej generálnej konferencie by mohol laik povedať, že nedeľné bohoslužby sa iba skrátili o jednu hodinu. Nie tak úplne. Svätenie nedele pokračuje v našich domovoch a snahou rodičov je vytvoriť také miesto, kde sa Duch Boží cíti dobre počas celého týždňa. Ako na to?

1. Upusťte od rutín a vytvorte si rodinné tradície

Niektoré veci počas nášho zaneprázdneného dňa robíme prakticky automaticky. Zoznam úloh si vyškrtávame, ako v obchode pri nákupe. Také tie denné rutiny ako pripraviť deťom desiatu do školy, vyniesť smeti a upratať kuchyňu, zavolať manželke počas pobednej prestávky, zaplatiť šeky … či viac duchovné veci ako rodinná modlitba, či aktivita na nedeľnej bohoslužbe.

Čo tak rodinné tradície? Tie v sebe skrývajú hlbší význam. Aj ten duchovný. Povedzme, že umývanie riadu berieme ako dennú rutinu. Poďme na to ale inak. Zaspievajme si pri tom zopár obľúbených piesní, bavme sa a opakujme to deň za dňom. Áno, jedná sa o opakujúcu činnosť, ktorá vás ale bude takýmto spríjemnením baviť viac. Ľudia si zvyčajne oveľa viac vychutnávajú činnosti spojené s rodinnými tradíciami ako suché opakovanie naoko banálnych činností.

Mnohé z duchovných vecí, ktoré tvoria naše domovy ako modlitba, štúdium písem a rodinný domáci večer sú tradíciami, pretože v sebe obsahujú hlbší duchovný význam. Mám ale pocit, že sa na tieto veci pozeráme ako denné rutiny. Viďme v nich niečo oveľa viac! Rodinnú tradíciu, ktorá nás stmelí a posilní súčasne.

čítanie písiem

Uvediem príklad, ktorý fungoval v našej rodine: Určitý čas sa nám nedarila rodinná modlitba. Nedokázali sme byť v daný čas na danom mieste a žiaľ sme vtedy nazerali na modlitbu ako na rutinnú záležitosť. Chceli sme, aby naše rodinné modlitby nabrali na význame. S manželkou sme sa rozhodli, že si vždy po rodinnej modlitbe spolu zahráme 2 obľúbené doskové hry našich detí. Fungovalo to! Naše modlitby nabrali na význame a stali sa potešením pre nás a deti, ktoré sa na čas modlitby tešia každý deň. Jednoduchým obmenením zdanlivo nezáživnej rutinnej činnosti môžeme utvoriť tradíciu v rodine na ktorú sa budeme tešiť.

Naše modlitby nabrali na význame a stali sa potešením pre nás a deti, ktoré sa na čas modlitby tešia každý deň.

Nachádzajme teda spôsoby ako vniesť viac významu do našich činností, ktorá sústredíme na Krista.

2. Sledujte a kontrolujte prísun médií do vášho domova

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, majú ľudia neobmedzený prístup k médiám. Nie je treba opustiť pohodlie domova, aby ste si pozreli najnovší film. Televízia, videohry, aplikácie v telefónoch, hudba, či rôzne webstránky a sociálne média sa bijú o našu pozornosť a čas. Niektoré z nich majú v sebe veľa pozitívneho a povzbudzujúceho. Iné môžu predstavovať hrozbu premárneného času alebo dokonca vám úplne zničiť život, ako pornografia a závislosť na nej.

Toto sú hrozby. Buďme preto ostražití, čo necháme vstúpiť cez prah nášho domova. Kontrolujte prístup svojich detí k médiám, mali by ste predsa vedieť, čo tam či inde sledujú, ako trávia svoj čas, či nie? Poznám niekoľko rodín Svätých neskorších dní, ktoré sledujú správanie svojich detí, keď používajú takéto zariadenia. Nedovolia im ich používanie, keď sú samy, či počas noci. Rodičia vysvetľujú svojim deťom ako bezpečne používať mobilné zariadenia a sociálne médiá a dbajú aj na to, aby sa raz za čas úplne odstrihli od ich používania.

Pred pár rokmi bola Elaine S. Dalton s manželom na známej hre na Broadway. Táto hra bola odporúčaná mnohými Svätými neskorších dní, a tak sa Daltonovi rozhodli na ňu ísť. Ale nebolo tomu tak úplne. Hra mala v sebe urážlivé slová rovnako urážlivý bol aj obsah. Samozrejme, že Daltonovi vstali a opustili divadlo bez akejkoľvek ľútosti svojho rozhodnutia.

Keď ste na vážkach, čo prečítať, aké video vzhliadnuť, čo zdieľať spýtajte sa seba, či vás to priblíži ku Kristovi.

Domnievam sa, že často si ospravedlňujeme druh médií, ktoré k sebe púšťame. Tu je moja rada: Keď ste na vážkach, čo prečítať, aké video vzhliadnuť, čo zdieľať spýtajte sa seba, či vás to priblíži ku Kristovi. Majte silu, tak ako Daltonovci, odísť od vecí, ktoré urážajú Ducha Svätého. Odkloňte od nich zrak a zamerajte sa na veci, ktoré vás inšpirujú byť lepšími, milujúcejšími a ochotnejšími. Dbajme na to, aby bol domov bezpečným miestom pre život vašej rodiny.

3. Buďte dôslední

Starší David Bednár to vystihol najlepšie vo svojom príhovore takto:

Sestra Bednárová a ja sme niekedy dumali nad tým, či naše snahy o duchovné veci v našej rodine stáli za to. Tu a tam boli čítané verše Božieho slova prerušené výkrikom ako „On ma chytá!“, „Zakáž mu pozerať sa na mňa!“, „Mami, on dýcha môj vzduch!“. Vrúcne modlitby boli mnohokrát prerušené chichotaním sa, či pošťuchovaním sa. S tak hlasitými chlapcami neboli vždy RDVčká poučné.  Boli dni, keď sme boli podráždení. Naše spravodlivé snahy vyzerali, že neprinášajú očakávaný výsledok.

 Ak by ste sa dnes spýtali mojich dospelých synov, na čo si pamätajú z rodinných modlitieb, domácich večerov, čítania písem, myslím, že viem, čo by povedali. Pravdepodobne by si nespomenuli na nejakú modlitbu, či lekciu alebo presne niečo, o čom sme sa bavili a ovplyvnilo ich. Pamätajú si, že sme boli dôslední.

Dôslednosť je dôležitá pri budovaní na Krista zameraného domova. Ak sme dôslední v modlitbe, štúdiu písem, rodinného domáceho večera, tak sme na správnej ceste. Rovnako ako jeden tréning neprinesie okamžité schudnutie, tak ani sporadické konanie duchovných vecí so sebou neprinesie tie najlepšie výsledky. Práve naopak, pravidelný duchovný tréning nám dopomôže, aby sme boli viac ako Kristus.

Autorom majoritnej väčšiny tohto článku je Derek Lange a originál článku je publikovaný na thirdhour.org.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.