Chýba Vám vo Vašom živote úspech a pýtate sa prečo je to tak? Niekedy stačí zmeniť pár jednoduchých zásad v každodennom živote.

1.Vstávajte skoro

„… choďte na lôžka svoje skoro, aby ste nemuseli byť unavení; vstávajte skoro, aby telo vaše a myseľ vaša mohli byť posilnené.“ (NaZ 88:124)

Je dokázané, že aktivity, ktoré robíme na začiatku a na konci dňa si najviac zapamätáme. Avšak na konci dňa sme unavení, nedokážeme byť produktívni tak, ako keď sa čerství zobudíme s oddýchnutou mysľou a telom. Ak vstanete povedzme o hodinu skôr ako bežne vstávate do práce či do školy a túto hodinu využijete na určitú z Vašich priorít, uvidíte, že vďaka zvýšenej produktivite počas tejto hodiny dosiahnete svoj cieľ rýchlejšie.

2.Obetujte niečo

Slovo obeť neznie veľmi vábne a zrejme nikto ju cielene nevyhľadáva. Avšak pre úspech je nevyhnutné vzdať sa určitých radostí a zábavy, ktoré vám vypĺňajú čas počas dňa, počas ktorého, by ste sa mohli venovať potrebným a dôležitým veciam. Porozmýšľajte nad tým, ktoré aktivity vám zaberajú množstvo času a nie sú pre Vás prínosné. Potom si dajte záväzok, že sa ich vzdáte, alebo ich zminimalizujte na určitý presne stanovený čas. Trávite množstvo času na sociálnych sieťach? Dajte si záväzok, že strávite denne napríklad maximálne 30 minút a potom nezabudnite tento vami určený čas dodržať. Pozeráte množstvo seriálov? Takisto sa ich môžete na určitý čas vzdať, alebo ich môžete obmedziť napríklad na 3 epizódy do týždňa v rámci vášho relaxu.

3.Čítajte knihy

Čítanie kníh vám nielen pomôže získať znalosti, ale takisto vám rozšíri slovnú zásobu a bude trénovať Vašu pamäť. Úspešní ľudia sa nezaobídu bez znalosti z oblasti, ktorej sa venujú, takisto je pre nich obrovským prínosom schopnosť presne vyjadriť svoje myšlienky a vedieť vhodným spôsobom komunikovať s druhými.

“A pretože všetci nemajú vieru, vyhľadávajte usilovne slová múdrosti a učte ich jeden druhého; áno, vyhľadávajte slová múdrosti z najlepších kníh; usilujte o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou.” (NaZ 88: 118) 

4. Budte vďačný za svoje nedokonalosti, ťažkosti aj zlyhania

„ A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť, aby mohli byť pokorní; a milosť moja postačuje pre všetkých, ktorí sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.“ (Eter 12:27)

Ak máte pocit, že Vaše slabosti a nedokonalosti Vám stoja v ceste, opak je pravdou. Práve naše slabosti nám ukazujú, že sa potrebujeme neustále usilovať. Učia nás o tom, že je to viera, nie naša dokonalosť, ktorá nás posúva vpred a umožňuje nám konať všetky veci. Spomenutý verš hovorí jasne. Ak sa pokoríme pred Bohom, On nám pomôže, aby sa naše slabosti časom stali našimi silnými stránkami.

5. Píšte si svoje ciele, myšlienky, poznámky

Po prečítaní určitého textu si človek priemerne zapamätá chabých 7%. Ak sa chcete v niečom posunúť v živote ďalej, jednou z pomôcok je zapisovať si dôležité informácie. Zapisujte si všetko, čo Vám príde zaujímavé a obohacujúce a  opäť sa k tomu vracajte. Nepodceňujte ani svoje myšlienky a nápady. Môžu byť kľúčom pre Váš úspech.

6.Pracujte na sebe

Každý jeden človek je prirodzene nedokonalý. Máme chyby rôzneho druhu. Nie je potrebné a snáď ani možné, aby sme robili všetko bezchybne. Avšak čo robiť môžeme je neustále na sebe pracovať. Odporúčam preto každý deň činiť pokánie. Je to aktivita, pri ktorej si pred Bohom priznáme naše slabosti a zlé rozhodnutia, vyjadríme svoju ľútosť a snažíme sa byť na ďalší deň lepšími, neopakovať tie isté chyby. Ak sa to však stane, tento proces je možné opakovať znovu aj ohľadom tej istej záležitosti. Hlavné je nevzdať sa.

7. Buďte nápomocný druhým

„ Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa [Ježiša Krista] a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Marek 8:35) Evanjelium Ježiša Krista je o službe druhým. Pokiaľ sa človek sústredí len na svoj vlastný život, nedokáže ho naplniť a ani mu dostatočne porozumieť. Služba druhým je to, čo  dáva životu zmysel. Služba druhým je takisto najlepší liek na sebaľútosť a nespokojnosť, ktoré človeka jednoznačne brzdia v tom, aby v čomkoľvek dosiahol úspech.

Pomáhajte druhým vždy, keď môžete a raz, keď to budete potrebovať, niekto pomôže zas Vám.

8. Robte fyzickú aktivitu

Naša myseľ a telo sú prepojené viacerými spôsobmi. Fyzická aktivita Vám môže pomôcť vyčistiť si myseľ a aktívne zrelaxovať. Navyše poctivé a pravidelné cvičenie buduje charakter vo vytrvalosti či húževnatosti, ktoré sú pre úspech v hocakej oblasti nevyhnutné.

9. Denná modlitba a meditácia

Denná modlitba je spôsob, ktorým sa posilňuje duša človeka. Rozhovor s Nebeským Otcom dokáže zahojiť naše rany a posilniť nášho ducha. Každým jedným rozhovorom s Nebeským Otcom budujete svoj osobný vzťah s Ním. A ak máte dôverný vzťah dokonca s Najvyšším Stvoriteľom, čo Vás môže zastaviť?

10. Dodržiavajte prikázania

“Ale hľa, syn môj, to nie je všetko, lebo ty by si mal vedieť, ako ja viem, že nakoľko budeš zachovávať prikázania Božie, bude sa Ti v krajine dariť, …” (Alma 36:30) Táto jednoduchá zásada sa objavuje veľakrát v písmach. Takisto v nich vidíme, že naozaj funguje.

11. Buďte sami sebou

Neporovnávajte sa s druhými ľuďmi. Ste jedinečnou bytosťou. Nezahadzujte to napodobňovaním druhých. Pýtajte sa Nebeského Otca, aký má plán konkrétne pre Vás. Každý máme v živote vlastnú cestu a vlastný spôsobom myslenia. Áno, pracujte na sebe, ale buďte sami sebou.

 

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)