Naše spôsoby zvládania stresu sa môžu zdať trochu odlišné kvôli úlohe, ktorú hrá náboženstvo v našich životoch. Slovo múdrosti, ktoré je súborom Božích odporúčaní k pevnejšiemu zdraviu, je dôvodom prečo nepijeme alkohol, neužívame drogy, či tabak. A predsa dokážeme poraziť stres!

Veríme, že ozajstné šťastie dosiahneme skrze nasledovanie Božích prikázaní. Ich dodržiavaním a súčasným rozvíjaním zásad viery v Krista vedie k vnútornému pokoju a zdravému pohľadu na životné problémy, ktoré prirodzene spôsobujú stres.

stres

Čítanie písem

Častokrát sa obraciame na pomoc do písem-Božieho slova. Biblia a Kniha Mormonova obsahujú verše, ktoré dodávajú nádej, silu a ukážu nám smer. Čítanie a premýšľanie o Božom slove sú jedným zo spôsobov, ako Nebeský otec dáva svojim deťom pokoj.

“Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.” (Žalmy 34:7)

Hospodin mu povedal: Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. 8Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzejci, Chivviji a Jebúseji.” (Exodus 3:7-8)

V písmách dáva Boh jasne najavo, že k Nemu môžeme volať a akejkoľvek stresovej, či inak vyhrotenej situácii. Písma nám ponúkajú veľa príkladov, kedy Boh pomáha svojim deťom, v prípade keď Ho zúfalo potrebujú a obrátia sa k Nemu kvôli úľave. Z týchto veršov je možné sa naučiť ako dôverovať Bohu, a tak sa zbaviť stresu, alebo ho aspoň znížiť.

stres

Modlitba a služba

Modlitba uvoľní myseľ a ducha. Modlitba otvára v istom zmysle slova líniu komunikácie s Bohom a môže byť považovaná za formu meditácie, ktorá pozýva pokoru do života a vnáša iný pohľad na (aj) zložité životné otázky.

Apoštol Pavol radil Kristovým nasledovníkom, aby sa vždy obrátili k modlitbe v časoch súženia. Pavol nám poskytol aj rady ako sa zachovať k našim “oponentom” a ako v dobrom premôcť zlé tohto sveta. Voľbou dobra a služby druhým premáhame zlo.

Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. (Rimanom 12:12-14)

Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. (Rimanom 12:17-21)

Viera

Viera je nevyhnutnou požiadavkou, aby Božie požehnania vstúpili do našich životov. Viera v Ježiša Krista je tiež prvou zásadou Jeho evanjelia. Verní Mormoni pevne dôverujú Bohu, že im pomôže a časoch preplnených stresom. Skutky viery umožňujú mormónom – a každému, kto vkladá dôveru v Boha – zažiť zázraky modlitby, služby a štúdia Písem.

Tu nájdete pôvodný článok/blog.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”