Sme zvedaví a Bohu kladieme mnoho otázok. Je to naša povaha, zvedavosť, či prejav závislosti na Ňom? A čo tak otázky od Boha?

Niektoré otázky užitočne a hĺbkovo skúmajú našu osobnú vieru, či naše budúce duchovné smerovanie. Iné otázky sú výkrikmi zúfalstva v čase zmätku. Boh a jeho Syn, Ježiš Kristus, načúvajú naším otázkam a modlitbám. Pri štúdiu božieho slova sa dozvedáme, že Ježiš Kristus kládol otázky svojim apoštolom. Kladením inšpirovaných otázok učil, dával príklad, viedol. Dnes je to rovnako. Inšpirované otázky nás privedú k pravde a šťastiu.

otázky

Prinášame niekoľko vybraných pasáží z písiem, ktorými Boh pomohol svojim deťom. Je ich iba zopár ale zamyslime sa nad nimi.

Dávam chlieb alebo kameň?

Počas kázní v Starom a Novom svete sa Kristus pýta, či by dal muž svojmu synovi kameň, ak by žiadal o chlieb alebo hada, ak by žiadal ryby. Samozrejme, že nie!. Kristus použil tento príbeh na ilustráciu Božieho milosrdenstva. “Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!” (Matúš 7:11)

Ak sa nám zdá, že na3e osobné modlitby nie sú zodpovedané, č naplenné alebo ak nastanú nepríjemnosti, ktoré majú ďaleko od radosti, po ktorej túžime… Môžeme mať pocit, že Boh nám dáva kamene. Vieme ale, že musíme prejsť skúškami a často musíme znášať dôsledky rozhodnutia niekoho iného. Dostaneme tak niečo úplne iné od toho, čo sme chceli alebo očakávali. Otázka zostáva. Dáva nám Boh chlieb alebo kamenie?

Táto otázka nám umožní vidieť mnohé ďalšie požehnania, dať náš život do poriadku spolu s nádielkou nádeje.

Za koho ma pokladáte?

Keď niektorí spochybňovali Kristovo božstvo a jeho úlohu ako nášho Spasiteľa, obrátil by sa k svojim učeníkom a spýtal sa “A vy ma za koho pokladáte?” (Matúš 16:15) Chcel vedieť (alebo možno si aj overiť), čomu porozumeli o jeho poslaní a zámere.

Tie najviac zmätkové chvíle v živote prichádzajú vtedy, keď zabudneme na skutočnú podstatu Ježiša Krista a silu Jeho uzmierenia. Kristus má schopnosť nás spasiť, ako aj osláviť. Táto otázka, ak čestne zodpovedaná, citlivo odmeria náš vzťah ku Kristovi.

Kým je Kristus pre vás? Je to Spasiteľ? Váš brat ale ten najlepší priateľ? Ježiš Kristus povedal, že poznanie jediného pravého Boha je život večný. Je dobré vedieť mnohé o Bohu ale oveľa cennejšie je Boha poznať.

otázky

Aj vy chcete odísť?

Niektorí z Kristových učeníkov považovali za príliš ťažké Ho nasledovať. Písma hovoria, že “ho opustili a už s ním nechodili.” Keď mnohí z nich odišli, Kristus sa obrátil k Dvanástim a spýtal sa: “Taktiež odídete?” (Ján 6:67)

Naša viera, každého jedného z nás, bude preverovaná. Naše otázky sa môžu zmeniť v pochybnosti. Pán nás môže požiadať, aby sme urobili a prijali veci, ktorým úplne nerozumieme alebo nesúhlasíme. Bez ohľadu na to, čomu čelíme, máme slobodu voľby. Niektoré z našich skúšok môžu byť dokonca mienené tak, aby otestovali naše odhodlanie a lojalitu. Čo si zvolíme? Najväčším rozhodnutím nášho života je, či budeme stáť pri Bohu, alebo Ho opustíme.

Máme sľub od Boha, že ak túžime po tom, aby sme s Ním boli, pripravil spôsob, akým je to možné. A dokonca na večnosť!

Čo mám urobiť pre vás?

Jedného dňa, keď sa Kristus blížil k mestu Jericho, ľud sa zhromaždil. Slepý muž počul rozruch a spýtal sa, čo sa deje. Keď sa dozvedel, že Kristus je blízko, začal kričať, aby ho Kristus uzdravil. Mnohí ho pokarhali, ale “plakal oveľa viac” a Kristus mu prikázal, aby ho doniesli.

“Čo chceš, aby som ti urobil?” (Lukáš 18:41-42) spýtal sa Kristus. V podstate chcel vedieť, čo od neho muž chce. Slepý muž požiadal o zrak a Kristus ho uzdravil. Obdržal zrak a šiel oslavovať Boha.

Niekedy žijeme pod našimi privilégiami. Sme bez životných snov, nemáme nádej? MAJME! Ako tak rastieme vo viere, predstúpme pred Boha s dôverou v Božie sľuby a budúcnosť.Je dôležité, aby Pán vedel o našich túžbach.

Počuť otázky od Boha nie je jahoda. Naučiť sa ich počuť, súvisí s fungovaním Ducha Svätého. Keď usilujeme o rozvinutie tohto daru, nájdeme viac odpovedí na životné otázky, než si dokážeme predstaviť.

Autorkou tohto článku je Aleah Ingram a nachádza sa tu v pôvodnom znení.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”