Ľudia čítajú knihy, aby sa učili, našli odpovede, vychutnali si dobrý príbeh a aby sa samy zlepšili. A asi žiadna iná kniha neprináša to, čo biblia.

Čo v nej vlastne je?

Či už Bibliu čítate ako literárne dielo, či sväté písmo jej téma je jasná: Boh, náš nebeský otec je zapojený do životov svojich detí tu na zemi. Od príbehu stvorenia v prvej Mojžišovej knihe po zázraky vykonané Ježišom Kristom zaznamenané v Novom zákone, Biblia podáva dôkaz o záujme Boha o svoje deti. Nespočetné množstvo ľudí naprieč bibliou svedčilo o veľkosti Boha a jeho zázrakoch. Nasledovanie učení nachádzajúcich sa v tomto božskom texte nám umožňuje poznať Boha, učiť sa z životov Jeho nasledovníkov a lepšie porozumieť Jeho vôľu.

Boh chce aby Jeho deti študovali, rozumeli a nasledovali biblické učenia Jeho Syna, Ježiša Krista. Nie je preto prekvapením, že dokonca knihy v Biblii napísané stovky rokov pred Kristovým narodením svedčia o našom Spasiteľovi. V starom zákone bol známy ako Jehova, veľký JA SOM. Nový zákon rozpráva o jeho narodení, živote medzi tými najpokornejší vrstvami. Biblia tiež vydáva svedectvo o jeho moci. Zaznamenáva Jeho smrť a vzkriesenie, prorokuje o jeho návrate na zem, aby opäť vládol. Ježiš Kristus vyzýval svojich nasledovníkov: „Skúmajte písma … práve ony svedčia o mne“. (Ján 5:39).

Ako mi biblia môže žehnať v živote?

Všetci proroci svedčili o Kristovi celé storočia pred Jeho narodením, počas Jeho života a tiež dnes. Mnohé učenia v biblii sú dobre známe kresťanom, vrátane mormonov. Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že Biblia je “slovo božie” (Články viery 1:8), vážia si pravdy v nej obsiahnuté, pričom mnohé z nich sú znova obsiahnuté v Knihe Mormonovej.

Rovnako ako Pavol vysvetlil, že  písma  “sú zjavené všetkým národom pre poslušnosť vo viere ” (Rimanom 16:26), tak aj posolstvo svätej biblie je zamýšľané pre celé ľudstvo. Je to posolstvo o Ježišovi Kristovi, posolstvo nádeje, nádeje pre celý svet.

Kompletný pôvodný článok nájdete na: https://www.mormon.org/beliefs/the-bible.

 

 

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.