Minulý  piatok, 6. septembra 2019, oslavoval prezident Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, 95 rokov. S priateľmi a cirkevnou rodinou, čítajúc 16 miliónov členov, spomínal na mnohé svoje požehnania.

Oslava sústredená na Krista

„Vstanem ako prvý, kto prizná, že ho Spasiteľ počas života ochraňoval,“ povedal v rozhovore počas návštevy strednej Ameriky krátko pred oslavou svojich narodenín. Vyjadril vďaku za milióny ľudí, ktorý sa za neho modlia. Za svoju vitálnosť, s ktorou nezištne slúži Svätým po celom svete, ďakuje Bohu a dodáva: „Sledujem ako na mne Pán koná doslova zázraky“

Russell M. Nelson – Prezident Cirkevi Ježiša Krista

„Dúfam, že oslava mojich narodenín nebude sústredená na mňa ale na Spasiteľa, Jeho dielo …“ A tak aj bolo, oslava bola sústredená na Krista.

Oslava sa odohrávala v konferenčnom centre v sprievode mnohých hudobných vystúpení ako Jenny Oaks Baker & Family Four, GENTRI, The Bonner Family, Nathan Pacheco, Donny Osmond so Zborom Tabernáklu a orchestrom na Chrámovom námestí.

Posolstvo svetu

„Ježiš Kristus je doslovne mojim Spasiteľom, mojim Vykupiteľom, mojim príkladom a priateľom. Som naplnený pocitmi lásky a vďaky,“ povedal na konci programu, kde využil najviac času, aby ocenil božský vplyv vo svojom živote.

Moje posolstvo svetu je jednoduché a úprimné: „Pozývam všetkých, všetky Božie deti na oboch stranách závoja, aby prišli k svojmu Spasiteľovi, získali požehnania Chrámu, neutíchajúcu radosť a večný život.“

Brat Oaks, 2. radca v Prvom predsedníctve Cirkvi povedal o prezidentovi Nelsonovi, profesiou úspešnom kardio-chirurgovi toto: „Odložil svoju profesionálnu kariéru v zachraňovaní ľudských sŕdc, aby sa svojou apoštolskou službou pre Pána mohol dotknúť sŕdc ľudí po celom svete. On je ozajstný liečiteľ sŕdc.“

Popremýšľajme nad tým, ako nám Spasiteľ požehnal v našich osobných životoch, a tak … i keď s oneskorením … oslávme 95. narodeniny proroka Božieho.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.