Nedávno som sa započúval do riadne zastaralej pesničky. V práci máme občas pustené rádio a práve hrali song od Jon Osborne „One of Us“, v preklade „Jeden z nás“. Musím priznať, že táto pieseň je chytľavá a priviedla ma k uvažovaniu o duchovných veciach počas už rozbehnutého pracovného dňa.

„Jeden z nás“

V piesni sa spieva:

Keby mal Boh meno, ako by sa volal?
Oslovil by si ho priamo, keby si pred ním v celej jeho sláve stál?
Na čo by si sa ho spýtal, keby si mal iba jednu otázku?

Čo keby bol Boh jedným z nás? Len chudákom, ako jeden z nás? Iba cudzinec v autobuse, na ceste domov.

Keby mal Boh tvár, ako by vyzerala? A chcel by si ju vidieť?
Keď by to znamenalo, že by si musel veriť vo veci ako je nebo,
a Ježiš a Svätí, a veriť vo všetkých prorokov…

Vynechal som refrén, ale aj tak tu máme sériu otázok, na ktoré možno hľadáte samy odpovede, alebo už tieto otázky zodpovedané máte. Mňa ale dostala jedna: „Na čo by si sa ho (Boha) spýtal, keby si mal iba jednu otázku?“ Jednu jedinú otázku?

Čo by si sa ho spýtal?

Rád sa priznám, že otázky radšej kladiem, ako na ne odpovedám. Súčasne ma ale baví hľadať odpovede na otázky i keď odpoveď nemusí byť vždy zrejmá, alebo sa mi nemusí páčiť. Sprvu som si predstavil tento scenár, kedy stojím pred svojim Nebeským otcom v celej jeho sláve … Už iba samotné pomyslenie na to ma priviedlo k pokore, aby som sa spýtal sám seba „Som pripravený teraz v tento moment na stretnutie s Ním, aby som mu položil otázku?“

A v tom momente ma zaplavila nejedna otázka. Ani neviem, ktorá z nich bola prvá ale zopár spomeniem: „Bože, budem raz vidieť svoju babku, a čo mám preto urobiť?“; „Veľmi si želám, aby moja rodina uvidela a pocítila pravdivosť znovuzriadeného evanjelia, čo robím nesprávne, že sa nič (zatiaľ) nedeje?“ ; „Ako sa mám zmeniť a byť viac podobný ako Kristus?“ ; „Dáš prosím ťa ľuďom vedieť, že Zem je guľatá a nie placka ako niektorí vehementne tárajú?“ … a iné …

Tento brainstorming ma ale priviedol k sebe zamýšľaniu sa ako nájsť v sebe to najlepšie ja. Opätovne som si stanovil zoznam vecí, ktoré každodenne urobím, aby som bol pripravený na stretnutie s Ním. Chcem byť pripravený a len tak bez námahy to nejde.

„Lebo hľa, život tento je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom; áno, hľa, deň života tohto je dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje.“

Alma 34:32

Apoštol Cook vo svojom príhovore ku Svätým povedal o tom, čo nás k Bohu privedie: „Ak sa budeme v spravodlivosti, jednote a rovnosti venovať božsky určeným zodpovednostiam, pripraví nás to na stretnutie s Bohom.“

Tak čo by ste sa Boha spýtali vy? 😉

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.