Žijeme v dobe konkurencie. Naši rodičia či starí rodičia by nám vedeli rozprávať o tom, ako za ich mladých čias ľudia nosili rovnaké topánky či bundy. Boli radi, ak sa im podarilo v obchode kúpiť mäso alebo ovocie. Nehovorím konkrétne aké ovocie ani aké mäso, pretože boli radi, keď nejaké bolo. Jednoducho si nevyberali, nemali z čoho. Doba sa však viditeľne zmenila a zrejme zo všetkého je na výber. A nie len na výber z dvoch, troch vecí, čo by bolo ešte celkom jednoduché. Na výber sú niekedy až stovky ponúk. Zamyslite sa nad tým, koľko času ste naposledy strávili v potravinách, kým ste vybrali výrobky, ktorých pomer ceny a kvality bol pre vás najprijateľnejší. Alebo koľko hodín ste strávili na internetových stránkach prezeraním si oblečenia, až kým ste našli vaše vysnívané dokonalé šaty. Potom sú samozrejme aj dôležitejšie investície ako kúpa auta alebo nehnuteľnosti. Človek rozhoduje o tom, kde strávi nasledujúcich niekoľko rokov svojho života, ako ďaleko bude chodiť do práce, kde budú možno vyrastať jeho deti a to je určite dôležité rozhodnutie. Zaslúži si čas na hľadanie, premýšľanie, zvažovanie a konečné rozhodnutie.

Dôležité rozhodnutia

V živote sú však ešte dôležitejšie rozhodnutia. Pre mňa to bolo rozhodnutie byť pokrstená a nasledovať príklad Ježiša Krista. Bolo to rozhodnutie, od ktorého sa teraz odvíja celý môj život vrátane malých každodenných rozhodnutí. Rozhodnutie vstúpiť do určitej cirkvi a riadiť sa jej náukami (v mojom prípade učením Ježiša Krista)  nie je jednoduché rozhodnutie. Na svete je množstvo náboženstiev, množstvo cirkví a množstvo filozofií, a väčšina z nich učí rôzne dobré a správne náuky. Ktorá je teda tá pravá? Snáď túžime poznať pravdu či nie? Rozmýšľali ste nad tým niekedy? Napadlo vám niekedy, že to, v čom ste boli vychovaní nie je konečné a nemenné, bez možnosti niečo pozmeniť alebo pridať, ale že aj v tomto “duchovnom“  smere máte na výber?

V tejto dobe, vďaka lepšej dostupnosti informácií, máme naozaj veľa možností. A áno, máme si vybrať! Nebeský Otec dal každému jednému človeku slobodnú vôľu, aby sme mohli robiť svoje vlastné rozhodnutia vo všetkých veciach. Nediktuje nám, čo máme robiť, napriek tomu že vie, čo je pre nás najlepšie. Tým nám preukazuje dôveru, ktorá je neodlučiteľnou súčasťou Jeho lásky. Na druhej strane nás nenecháva samotných a pomáha nám, keď ho o to prosíme.

Rozhodnutia nie sú vždy jednoduché

Vo svojom okolí poznám viacero ľudí, ktorí vnímajú hľadanie pravdy a následné pozmenenie svojej životnej filozofie alebo konvertovanie za akúsi zradu svojho okolia a rodiny alebo úpadok zdravého rozumu. Snažila som sa už niekoľkokrát pochopiť, prečo by mal niekto odsudzovať druhého za to, že si praje viac poznania a dobra vo svojom osobnom živote. Žiaľ, nenašla som postačujúce vysvetlenie. Dokonca som stretla ľudí, ktorí boli presvedčení o pravdivosti určitej náuky, ale nakoniec žiadne rozhodnutie a ani zmenu vo svojom živote neurobili, kvôli obavy zo sklamania svojich blízkych. Jednoducho povedali napríklad: „To nemôžem urobiť, moja krstná mama by to nepochopila.“

A bolo mi to vždy ľúto, aj keď to nebola moja vec. Bolo mi to ľúto, pretože tú  zmenu, ktorú som vďaka svojmu rozhodnutiu zažila, by som každému jednému dopriala. Predstavujem si, že jedného dňa sa  všetci stretneme so svojim Stvoriteľom a On sa nás spýta na naše rozhodnutia. Či boli dobré alebo zlé. Prečo sme niektoré urobili a iné zas neurobili. Čo ak sa nás spýta, prečo sme Ho nehľadali alebo hľadali len v takom malom rozsahu?

Rozhodnutie pre večný život

Som presvedčená o tom, že keď sa rozhodneme hľadať pravdu a naozaj spoznávať Boha zo všetkých dostupných zdrojov, On sám nás navedie na tu správnu cestu. Rozhodnutie hľadať pravdu je zároveň rozhodnutie o smerovaní vlastnej duše. A ja si myslím, že aj keď je potrebné rozhodnúť sa pre kvalitné potraviny, pekné oblečenie, spoľahlivé auto a dobré bývanie, rozhodnúť sa hľadať a vybrať si to správne náboženstvo- tú správnu náuku, je to najdôležitejšie rozhodnutie pre pozemský život aj pre život vo večnosti. Tak hor sa do toho! Stojí to za to!

“…hľa, ste slobodní; je vám dovolené, aby ste jednali sami za seba; lebo hľa, Boh vám dal poznanie a učinil vás slobodnými. Dal vám, aby ste mohli rozoznávať dobro od zla, a dal vám, aby ste mohli zvoliť život alebo smrť; a môžete konať dobro a byť znovuzriadení k tomu, čo je dobré, alebo to, čo je dobré, sa vám navráti; alebo môžete činiť zlo a vráti sa vám to, čo je zlé.” (Helaman 14: 30-31) 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)