Opäť je tu nový kalendárny rok a s ním zmeny vo vzduchu. Väčšina z nás už vopred pozná scenár. Január je tu, hovoríme o tom ako bude tento rok iný, zapíšeme si svoje ciele a aj do kurzu zumby sa prihlásime. V obchode prechádzame časopismi, ktoré nám sľubujú „17 tajomstiev šťastnejšieho a zdravšieho roku 2017.“ Vo februári to ale vyšumí a musíme priznať, že naše ciele zostali iba dobrými predsavzatiami, naším nenaplneným  zámerom – a tak to vzdáme skôr ako sa odlepíme z štartovej línie.

Nie zas také tajomstvo

Pravda je taká, že sa môžeme zmeniť a nielen iba dĺžku nášho pásu. My môžeme učiniť hlboké dlhotrvajúce zmeny, ktoré vedú ku šťastnejšiemkalendáru a viac naplňujúcemu životu.

Tajomstvo? Tajomstvo nespočíva v nejakom triku, life-hacku, či motivačnej prednáške. Odpoveď nie je tajomstvom, je to evanjelium Ježiša Krista, základný plán pre osobný rozvoj. Keď sa budete v tomto roku usilovať o samozrejme pozitívne zmeny, pamätajte na zásady evanjelia ako pripomienku toho, že naše životy sa môžu zmeniť – vrátane tvojho.

Časť Plánu

“You’re perfect just the way you are” (pokus o preklad: „Si dokonalá tak ako práve si“) sa spieva v jednej pesničke. Evanjelium nás ale vyzýva stať sa niečím viac než sa uspokojiť s tým, kými už sme. Zmena k lepšiemu, je presne to, o čom je celý plán šťastia. Bol vytvorený v láske, aby sme sa dnes mohli stať lepšími ako včera a zajtra byť lepšími ako dneska.

„Našou úlohou je stať sa samy tými najlepšími ako dokážeme,“ povedal Prezident Monson. Táto úloha nám nebola daná na obtiaž, lebo Boh nás kvôli našim nedostatkom nemiluje alebo nás chce ovládať. Tak to nie je. On po nás požaduje zmenu práve preto, že nás miluje – a vie, že ak vykonáme určité zmeny vo svojich životoch, budeme šťastnejší v nadchádzajúcom čase.

Zmena je možná

Niekedy je tou najväčšou prekážkou zmeniť niečo, čo ani neveríme, že zmeniť dokážeme. Možno sme sa už mnohokrát usilovali a neuspeli, alebo ste samy seba presvedčili frázou: „taký proste som, nijak to nezmením.“

Slová Apoštola Hollanda sú ale jasné: „Viete sa zmeniť! Dokážeme sa stať hocikým, kým chceme byť, ak je to spravodlivé.“ To je dobré posolstvo evanjelia. Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista, „sa nemusíme cítiť, že musíme zostať navždy tými, kými sme teraz.“ Naše slabiny sa stanú našimi silnými stránkami a už nikdy nebudeme nosiť v sebe myšlienky z minulosti.

V jednoduchosti je krása

Niekedy zabudneme na moc a silu malých a prostých vecí. Dlhotrvajúca zmena nastane kúsok po kúsku, deň za dňom, pokusom po pokuse. Želáme si v momente dosiahnuť dokonalosť, aby sme už dnes mohli byť úplne dokonalými. „Jednoducho sa snažme o niečo viac byť o niečo lepší.“

Slovami Apoštola Bednára: „Obyčajní ľudia, ktorí robia stále malé a prosté veci, ktoré sú pred Bohom správne, prinesú vynikajúce výsledky.

Nie ste samy

Nezáleží na tom, koľko odhodlania a dobrých zámerov v nás je, keď sa usilujeme dosiahnuť nás plný potenciál osamotene. Keď však pokorne požiadame Boha, On nás navedie a posilní nás nad kapacitu našich síl.

„Boh vám pomôže stať sa niekým väčším než ste kedy zamýšľali,“ učil Dieter F. Uchtdorf. V našich snahách o zlepšenie nemáme naozaj lepšieho spojenca a priateľa ako nášho Pána. Pamätajte: „On dal svoj život, aby ste vy mohli zmeniť ten váš.

Nevzdávajte sa

Možno vám to potrvá viac ako raz, možno aj 100 ráz. Ak sa to nepodarí, nezúfajte a nevzdávajte sa. „Niekedy je odvaha ten jemný hlások na konci dňa, ktorý vraví: „Zajtra sa opäť posnažím.““ Je treba si uvedomiť, že dlhotrvajúca zmena potrebuje čas a že prvý pokus nie je tým jediným pokusom, tak nezúfajte. Snažte sa, dôverujte si, verte ďalej. Nebesia vás povzbudzujú dnes, zajtra a navždy aj budú.

A čo teraz?

Na Nový rok si dávame predsavzatia, stanovujeme si ciele. Osobnostný rast by ale nemal byť limitovaný na jednu A4, či pár útržkov v našom kalendári. Rok nám prináša 365 šancí na zmenu. Každý deň je šancou pre pozitívnu zmenu. Keď sa usilujeme o napĺňanie našich cieľov, nie iba v mesiaci Január ale počas celého roka, pamätajme, že evanjelium je základným plánom pre osobný rozvoj a nesporne tou najlepšou cestou pre nás všetkých.

Tento článok bol pôvodne publikovaný na lds.org a jeho originál je možno nájsť tu: https://www.lds.org/blog/you-can-change-how-to-be-your-best-you?cid=HP_FR_30-12-2016_dOCS_fBLOG_xLIDyL2-2_

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.