Každodenne stretávame mnoho ľudí a spôsob akým s nimi nažívame, priamo ovplyvňuje to, kým sa stávame. Prezident Cirkvi Ježiša Krista, Thomas S. Monson, učil že: „inklinujeme stať sa tými, ktorých samy obdivujeme.“ V poviedke s názvom “Kamenná tvár” od Nathaniela Hawthorna sa dočítame o preberaní postojov, manierov, či dokonca správania tých, ktorých obdivujeme – a sú nimi obyčajne naši priatelia. A preto je dôležité, aby sme okolo seba mali tých, ktorí nás pozdvihnú.

Ako vyzerajú priatelia, ktorí nás povzbudia?

Premýšľajte o ľuďoch, ktorých si vážite. Snažia sa vás podporovať, oceniť, a mať vás radi? Inšpirujú vás byť lepšími a povzbudia vás, keď samy na všetko nestačíte? Ovplyvňujú spôsob vášho myslenia a činia to pozitívne? Ak sa chcete obkolesiť dobrými kamarátmi, ktorí vás pozdvihnú a spravia ešte lepšími ako práve ste, snažte sa budovať priateľstvá s tými, ktorí neustále robia týchto sedem vecí:

Sedem vlastností priateľov, ktorí povzbudia

  1. Zaujímajú sa o druhých  – nájdu si na vás čas, aby vás skutočne spoznali, vypočuli si vás.
  2. Úsmev – priatelia veselej povahy, ktorí udržujú pozitívny náhľad na veci, napriek životným ťažkostiam, ktorým samy čelia, sú tými naj kamošmi široko-ďaleko.
  3. Pristupujú ku každému s úctou a dobrosrdečnosťou. Nezáleží s kým práve sú lebo vždy nájdu milé slovo, či poskytnú pomoc aby vás povzniesli.
  4. Neklebetia, nesúdia, nekritizujú. Vaše meno by malo byť v bezpečí s priateľmi. Priatelia vo vás uvidia to dobré a prehliadnu to ostatné.
  5. Rozširujú okruh priateľov. Skvelý priateľ sa vynasnaží, aby zapojil tých, ktorí sa cítia osamotení, či odmietnutí alebo sú inými považovaní za „iných“…
  6. Udržiavajú vysoké merítka. Dobrí priatelia nerobia kompromisy vo veciach, v ktoré veria. Zachovajú sa čestne.
  7. Nasledujú Ježiša Krista. Ježiš Kristus je jasným príkladom povzbudzujúceho priateľa. On bol “pozdvihnutý na kríž, aby mohol pritiahnuť všetkých ľudí k sebe, aby ako On bol ľuďmi pozdvihnutý, práve tak boli ľudia pozdvihnutí.” (3. Nefi 27:14). Priatelia, ktorí  veria v Ježiša Krista a nasledujú jeho učenie, sa správajú a žijú spôsobom, ktorý v nás vyvoláva to isté – odhodlanie nasledovať Spasiteľa.

Najlepším spôsobom, ako mať okolo seba tých správnych priateľov, ktorí povzbudia je byť tým správnym priateľom. Keď sa budete usilovať o rozvoj týchto vlastností, budete k sebe priťahovať ľudí a spolu s nimi dosiahnete výšin, ako sa budete navzájom podporovať a pomáhať si.

Tento článok bol pôvodne publikovaný v anglickom znení na tomto mieste:https://www.mormon.org/blog/surround-yourself-with-uplifting-friends

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.