Okrsková konferencia v Bratislave

Počas víkendu 18. – 19. novembra sa zišli Svätí zo Slovenska, aby sa učili od svojich vedúcich, navzájom od svojich bratov a sestier. Toto bolo prvýkrát, čo som sa zúčastnila okrskovej konferencii od svojho návratu z misie vo Fínsku. Konferencie sú pre mňa dôkazom lásky a jednoty. Členovia cirkvi majú možnosť si znovu vypočuť zjavenia od proroka a Pánových apoštolov prostredníctvom sedemdesiatnika. Tieto konferencie znamenajú mnoho pre každého z nás. Osobne sa nielen, že učím duchovným veciam ale sa znovu zvítam so starými priateľmi.

Túto okrskovú konferenciu sme mohli počuť David P. Homera, územného sedemdesiatnika. Starší Homer je pôvodne z Utahu, v súčasnosti žije vo Švajčiarsku.

Verím, že sa s modlitbou pripravil na túto konferenciu a zdieľal príbehy a svedectvá, ktoré zahriali naše srdcia. Jeho slová pozvali Ducha svätého, aby mohol byť s nami vo zvýšenej miere. Prizvukoval staré známe “členovia Pánovej cirkvi nie sú dokonalí”. Nikto nemôže byť dokonalí v tomto telesnom tele. Keďže sme obdržali  pravdu o večnom evanjeliu, vieme, že jedného dňa sa môžeme stať ako náš Nebeský Otec, ktorý je dokonalý.

Napriek našim nedokonaľostiam sa musíme navzájom milovať. Láska v tomto pozemskom živote je základom všetkého. Tak ako Kristus učí a pripomína nám v písme, aby sme sa “navzájom milovali” (Evanjelium podľa Jána 13:34), ako On nás miloval. Musíme sa navzájom milovať, pretože to je nielen príkaz nášho Spasiteľa, ale predsa každý z nás si zaslúži byť milovaný a vážený. Stotožňujem sa s týmto zmýšľaním a jednoznačne ju podporujem.

Páčili sa mi slová Staršieho Homera o tom, aby sme milovali našich bratov a sestry. Oni sú, podobne ako my, na ceste k dokonalosti. Ešte tam nie sme, a to je v poriadku. Pracujeme na tom, vyvíjame úsilie. Prijatie a porozumenie týchto slov nám pomôže nie iba rozvinúť atribút Kristovej pravej lásky, ale samy ukážeme Bohu, že sme ochotní prekonať nášho “prirodzeného človeka” (Mosiáš 3:19)  a pokúsiť sa vidieť iných prostredníctvom “Kristových očí”.

“Pevné svedectvo”

Ďalšia vec, i ktorej hovoril Starší Homer, bolo vytvorenie pevného svedectva. Skutočne nezáleží na tom, že ste členom dvoch mesiace, či  dvadsať rokov. Na dátume, kedy sme vstúpili do vôd krstu a stali sa členmi Pánovej znovuzriadenej cirkvi, nezáleží. Dôležité je naše úsilie a ochota stáť si za svojím svedectvom o Kristovi, budovať ho a bojovať za vlastné osobné svedectvo. Tri jednoduché veci: MODLITBA, ČÍTANIE PÍSIEM, ÚČASŤ na ZHROMAŽDENÍ nám pomôže vybudovať “skalopevné” svedectvo o Spasiteľovi. Tieto tri, na pohľad jednoduché veci, nám zaručia, že budeme schopní zostať na ceste, ktorá vedie do nášho nebeského domova. Starší Homer nás uistil, že naozaj stojí za to, bojovať za naše svedectvá a že nám to prinesie mnohé požehnania priamo z nebies.

Na konferencii sme sa cítili milovaní Duchom Božím. Mohla som opäť stretnúť bratov a sestry, ktorí ma pred časom podporili v rozhodnutí byť pokrstená a slúžiť na misii. Mám ich tak rada! Viem, že sú to dobrí ľudia, ktorí sa deň za dňom usilujú čo najlepšie nasledovať Boha a Jeho Syna, Ježiša Krista.

Táto okresná konferencia nám všetkým pomohla, aby sme zostali na správnej ceste a znovu si uvedomili, že evanjelium môže zmeniť životy k lepšiemu. A presne tak zmenilo evanjelium aj môj život.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”