Teória piatich jazykov lásky od Gary Chapman pomohla zblížiť ľudí, inšpirovať ich pozornosť a priamosť, pokiaľ ide o vyjadrenie našich pocitov. Podľa Chapmana existuje päť hlavných jazykov lásky a človek sa bude cítiť najviac milovaní vtedy, keď mu budú slúžiť podľa svojho jazyka lásky. Päť jazykov lásky sú:

 • Prijatie darov
 • Kvalitne strávený čas
 • Súhlasné slová
 • Skutky služby
 • Dotyk

Sydney S. Reynolds, bývalý vedúca v Generálnom Predsedníctve Primárok povedala: “Pán…vie, kto sme, kde sa nachádzame a vie, kto potrebuje našu pomoc.” Aby sme skutočne slúžili ako Ježiš Kristus, musíme poznať tých, ktorým slúžime.

Ako zistím jazyk lásky iného človeka?

Tu je niekoľko tipov:

 • Jednoducho sa ich opýtajte! Dotazníky na určenie jazyka láskysú populárne a je tu veľká šanca, že už sa otestovali.
 • Pozorujte, ako niekto slúži ostatným. Spôsob, akým slúžia, je najčastejšie ten spôsob, akým by si priali, aby druhí slúžili im samotným.
 • Vyskúšajte rôzne spôsoby služby a pomoci druhým na základe jazykov lásky a zistite, čo im samým najlepšie vyhovuje.

Skutočne verím, že keď niekomu preukážeme svoju ochotu počúvať, priateľsky sa zhovárať, klásť otázky, bude to veľkým darom pre daného človeka. Ľudia nebudú cítiť iba tvoju lásku, ale pocítia dokonca Božiu lásku skrze tvoj dobrý skutok.

Prijímanie darov

Prijímanie darov nás robí prirodzene šťastnými. Tu je krátka definícia prijímania darov:

“Nezamieňajte si jazyk lásky za materializmus; príjemca darčeku sa cíti byť milovaný a že na neho niekto naozaj myslel … Darčeky predstavujú našu lásku a sú veľmi cenné.”

Nikdy som nebola dobrá v tom, aby som ukázala svoje pocity ostatným. Aj napriek tomu som sa vždy cítila tak dobre, keď som videla, že niekto je šťastný kvôli mojej snahe, či darčeku. (poznámka prekladateľa)

Príklady darov z písiem

Najpozoruhodnejším príkladom sú traja mudrci, ktorí priniesli dary Kristovi-dieťatku pri jeho narodení. A čo tak chudobná vdova, ktorá do chrámovej pokladnice vhodila dve drobné mince, zatiaľ čo iní priniesli svoje bohaté dary? Známy je tiež príbeh, v ktorom žena s alabastrovou nádobou pomazala Krista drahocenným olejom.

dar

V konečnom dôsledku nás majú dary nasmerovať späť k Ježišovi Kristovi, najdobrotivejšiemu a najcenejšiemu daru, aký bol kedy ponúknutý.

Niekoľko tipov o darovaní darčekov

 • Venujte pozornosť tomu, o čom v rozhovoroch niekto hovorí. To vám pomôže pri výbere daru.
 • Dary sú často významnejšie, keď sú neočakávané a náhodné.
 • Vyhnite sa darom, ktoré môžu byť chápané ako útočné, či na niečo narážajúce.

Najdôležitejšie však je, že dar musí vychádzať zo srdca. (poznámka prekladateľa)

Dary v pastierskej službe

V Pánovej službe našim bratom a sestrám sa usilujme ich spoznať. Určime si na to čas v našom osobnom štúdiu písiem. Snaha poznať ich viac prostredníctvom Ducha Svätého sa nám vyplatí. Potom premýšľajme nad darčekmi, ktoré im spravia radosť. Vyhnime sa opakovaným darom , ktoré dotyčný dostáva znovu a znovu. To môže ľahko stratiť svoj význam. Modlite sa, aby ste sa inšpirovali a zostali v kontakte, aby ste mohli zostať inšpirovaní.

Pre mňa bol najlepší spôsob, ako slúžiť druhým, keď som slúžila misiu na plný úväzok. To mi pomohlo zabudnúť na seba a sústrediť sa iba na ľudí okolo mňa, ostatné Božie deti. Oni potrebovali evanjelium Ježiša Krista a ja som mohla byť práve tá misionárka, kto im to prinesie. Pociťovala som radosť, keď som videla, že niekomu sa mení život k lepšiemu vďaka evanjeliu.

Tento článok si môžete v plnom rozsahu prečítať na webovej stránke LDS Daily od Aleah Ingram.

 

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”