Dnes si bez neho nevieme predstaviť svoje denno-denné fungovanie. Má ho skoro každý. Chytrý telefón, presne tak!

Posledné dva dni som brázdil na svojom smartphone rôzne web stránky, odpovedal na emaily a správy, pridal zopár fotiek a sem-tam sa zapojil do online diskusie. Tak naplno som ho od kúpy ešte nevyužíval. Večer som mal pracovný skupinový hovor, ktorý som začal iba s 16% batérie. Postupne z nej ubúdalo, až som sa po jej skončení dostal na chudobných 8%. Kontrolka v červenom. Potreba nabitia! Potreba nabitia! kontrolka Kiež by to ale vôbec šlo. Nemohol som si žiaľ spomenúť, kam som naposledy svoju nabíjačku uložil. Napadlo ma, že som ju možno nechal v práci, keď už ju nedokážem nájsť doma. Verte mi, snažím sa vo svojich dôležitých veciach udržiavať poriadok, a tak tu naozaj nemôže byť. Nezaváhal som prejsť na úsporný režim batérie, aby ma budík vôbec ráno zobudil. Medzitým mi ešte volali dve veľmi dôležité osoby … a bol som na 4%.

Chytrý kamoš skoro bez života

Bol som z toho nesvoj. Chytrý telefón mi v mnohom uľahčuje život. Vďaka nemu je multitasking možný. Stihnem toho o dosť viac, ako keby som bol bez neho. A teraz je môj chytrý kamoš skoro bez života. Nemám možnosť ho znova oživiť.

Pri rannom zhone som dumal nad tým ako sa spojím s manželkou počas obednej prestávky. Predsa dnes musím vykonať niekoľko bezhotovostných platieb, na ktoré potrebujem kód z textovej správy. Bez telefónu to nepôjde. Ach, … to bude zasa deň. nabíjačka

V mysli som si tak veľmi prial nájsť nabíjačku, aby môj kamoš opäť chytro fungoval. Zo zmesi modlitby a priania nakoniec vykryštalizoval nápad otvoriť skriňu s oblečením.  A bola tam! Moja biela nabíjačka sa na mňa doslova usmievala. Kamoš bol zachránený a už do seba sŕkal stratenú energiu.

Čo by som robil bez Ducha svätého?

Počas dňa mňa napadlo ako ustrašene som zareagoval na to, že mi chýbala nabíjačka. Položil som si otázku: „Ako by som reagoval, ak by som stratil svojho duchovného kamoša?“ Po nej prišla ďalšia: „Čo by som robil bez Ducha svätého?“ Postupne som bol zaplavený množstvom ďalších otázok a uvedomoval som si vysoko-cenné úlohy Ducha svätého.

Ako tretí člen Božstva je bytosťou Ducha. Nemá telo z mäsa a kostí a v písmach ho nájdeme pod rôznymi názvami: Duch, Duch Boží, Utešiteľ.

  1. Vydáva svedectvo o Bohu Otcovi a Synovi

A Duch Svätý vydáva svedectvo o Otcovi a o mne; a Otec dáva Ducha Svätého deťom ľudským, kvôli mne.

(3 Nefi 28:11)

  1. Zjavuje pravdu o všetkých veciach.

A mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. A vy môžete vedieť, že on je, mocou Ducha Svätého; a preto by som vás chcel nabádať, aby ste nepopierali moc Božiu; lebo on pôsobí mocou podľa viery detí ľudských, rovnako dnes a zajtra, a naveky.

(Moroni 10:5,7)

  1. Posväcuje tých, ktorí činia pokánie a sú pokrstení

Teraz, toto je oné prikázanie: Čiňte pokánie, všetky končiny zeme, a poďte ku mne a buďte pokrstení v mene mojom, aby ste mohli byť posvätení prijatím Ducha Svätého, aby ste mohli posledného dňa stáť predo mnou bez poškvrny.

(3 Nefi 27:20)

  1. Slúži ako Svätý Duch zasľúbenia

… Všetky zmluvy, dohody, púta, záväzky, prísahy, sľuby, úkony, spojenia, združenia alebo očakávania, ktoré nie sú vykonané a uzavreté a spečatené Svätým Duchom zasľúbenia … (NaZ 132:7)

Najlepšie plne nabitý, prosím

Život bez nabitého chytrého telefónu, ktorý nám tak veľmi uľahčuje život si ani nevieme prestaviť. Sám som skoro prepadol panike pri snahe ho nájsť, keď sa už aj červené percentá míňali. Vďaka nemu som mohol úspešne a efektívne vykonať úlohy v daný deň. V mojej duchovnej sfére života predstavuje plne nabitý chytrý telefón Ducha svätého. S jeho pomocou som schopný zvládať výzvy života. Nechcem ho stratiť. Tichý a jemný hlas Ducha Svätého mi je dostupný, a preto žijem tak, aby som si zaslúžil mať tohto kamoša stále so sebou. A najlepšie, samozrejme, plne nabitého!

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.