Často počúvam, že sociálne siete sú požieračom času. Nemožno nesúhlasiť, aj keď majú predsalen nejaké benefity. Napríklad minulý týždeň. Z dlhej chvíle som si zapla na mobile facebook a už len scrollujem a scrollujem, a zrazu som natrafila na jednu skupinu, vedenú členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorí položili celkom jednoduchú a zároveň komplexnú otázku. „Čo máte najradšej na Cirkvi z toho, čo ju odlišuje od iných cirkví a náboženstiev? “ Pod príspevkom s jedinou otázkou sa množili stovky odpovedí. Začala som čítať príspevok za príspevkom. Boli to úprimné odpovede členov Cirkvi z najrôznejších častí sveta, ktoré mi pripomenuli ako jedinečné, krásne a spravodlivé evanjelium je. A tiež ako veľmi sme ako členovia Cirkvi v tejto dobe požhnaní, že poznáme mnohé Božie pravdy a sme vedení a podporovaní podľa nich aj žiť. V podstate náhodne som vybrala zopár odpovedí idúcich takmer za sebou a preložila ich do slovenčiny.

 „Čo máte najradšej na Cirkvi z toho, čo ju odlišuje od iných cirkví a náboženstiev? ” – Odpovede

„Myšlienka, že Boh je náš Nebeský Otec namiesto nepoznanej mysterióznej bytosti.”  Michelle K.

„To, že sme povzbudzovaní pýtať sa otázky. Ak vám osoba, ktorej sa pýtate nevie odpovedať, prizná si to a pokúsi sa nájsť odpoveď spoločne s vami. Takisto milujem to, že je viera pre každého osobná. Každý jeden má svoje vlastné svedectvo. Modlíte sa podľa svojho srdca. Žiadne naučené modlitby. A máte osobný vzťah s Bohom. Nepotrebujete k tomu nikoho ďalšieho, aby ste sa k Nemu dostali.” Michelle L. B.

„Milujem plán spásy, ktorý Cirkev uči. Odkiaľ sme prišli a kam pôjdeme.” Bee L.

„Vedomosť o tom, že Nebeský Otec je oslávená osoba. Vďaka tomu, že som rodič, viem, čo chcem pre svoje deti, čo mi láme srdce a čo ma robí hrdou, a preto dokážem lepšie rozumieť tomu, ako nás Nebeský Otec miluje.” Lynda D.L.

„Všade vo svete je to v Cirkvi rovnaké. Rovnaký plán spásy, rovnaké písma, rovnaké učenie, rovnaký základ.” Debbie C.

„Pokračujúce zjavenia. Uzmierenie Ježiša Krista. Chrámy. Milujem túto Cirkev a viem, že je pravdivá. Pomyslenie na to, kde by som bol bez evanjelia je priam strašné.” Elaine E.

„Pre mňa osobne je to záväzok na 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Evanjelium Ježiša Krista je to, čo žijem…najlepšie ako viem.” Mark U.

„To, že máme žijúceho proroka, ktorý nás vedie a usmerňuje. A pravdaže celý Plán spásy.” Dennis L. C.

„Milujem pravdu o tom, že sú tri oddelené osoby Božstva. A tiež to, že Ježiš Kristus je hlavou Cirkvi.” Carolyn B.

„Organizáciu celej Cirkvi. Pre každého je v nej niečo, čo potrebuje.” Heather M. T.

„Môžeme sa spýtať Nebeského Otca na čokoľvek. Napríklad či je dané učenie pravdivé alebo nie. Nemusíme sa pýtať cez kňaza. Zjavenie je dostupné pre každého.” Bobbie M.

„To, že nemáme žiaden košík na zbierku peňazí. V Cirkvi nie sú platené povolania. Každý jeden sa môže aj málom zapojiť v službe pre druhého. Spolu sa stávame jednotní vo viere, v Kristovi.” Keenan A.

„Zodpovednosť každého jedného z nás zistiť, čo je pravda a čo nie.”  Sonia S.

„To, že krst nie je požadovaný až do veku uvedomovania si vlastných činov, čo je vek 8 rokov. Malé deti sú nevinnné tak isto ako ľudia s nižšiou mentálnou kapacitou. Oni budú určite spasení. Boh je jednoducho Bohom. Každý bude mať šancu byť vykúpený a žiť raz s Ním v Božom kráľovstve.” Larry T.

„Ježiš Kristus je hlavou Cirkvi. Ďalej spása zosnulých. Ľudia nebudú horieť v pekle kvôli tomu, že nikdy nepočuli o Ježišovi. To mi nikdy nedávalo zmysel.” Joan K.

Členovia Cirkvi na Slovensku

Rovnakú otázku som sa spýtala aj pár svojich kamarátov v Cirkvi na našom malebnom Slovensku.

„Na Cirkvi Ježiša Krista sa mi páči to, že nás učí správne zásady a podľa ktorých sa (môžme ale aj nemusíme) riadiť. To nádherné na evanjeliu vidím, že keď sa zásad držím a riadim, prichádzajú dobré veci a dary (požehnania) ako napríklad pokoj na duši a v mysli, lepšie vzťahy/priatelstva, pevnejšie zdravie a sila…

Ďalšia vec, ktorú som iba nedávno spozoroval (vynechali sme 2 nedeľné bohoslužby po sebe kvôli návšteve rodičov a zdravotným veciam …) ja som sa nenormálne tešil na všetkých v Cirkvi, uvedomil som si znova a znova, že toto je moje miesto, tu patrím …

V našich pobočkách sa usilujeme žiť podľa učenia Ježiša Krista a to nás spája … Je to cítiť že k sebe patríme, veď svetlo by malo priťahovať svetlo ? …toto sa mi tiež páči na Cirkvi. “ Tomáš V.

„Ja mám rada na našej Cirkvi to, že je to Pánova Cirkev a má to v názve. Milujem učenie, cez ktoré som si vybudovala osobný vzťah s Nebeským Otcom a Ježišom Kristom. Páči sa mi to, že naša Cirkev je veľmi orientovaná na rodinu a naša Cirkev neohovára ostatné cirkvi, ako to robia ostatní.” Ria v.D.

„Máme Cirkev usporiadanú tak, ako bola usporiadaná, keď ju založil Ježiš, keď žil na zemi. Žiadne zbytočné úpravy alebo zmeny. Ďalšia veľmi podstatná vec pre mňa je, že v Cirkvi sa učíme a vieme, že sa k nám Boh prihovára aj dnes. Aj dnes robí zázraky. Aj dnes nás vedie. Žije. A nezabudol na nás. A nakoniec aj to, že rodiny spolu môžu žiť na večnosť. To, že viem tieto veci, ma robí najšťastnejšou ženou na zemi. Antónia A.

„Najviac na odlišných veciach od ostatných cirkví sa mi páči Kniha Mormonova, lebo objasňuje a dopĺňa Kristove učenia. A chrámy, lebo sú také plné Ducha a rodiny tam môžu byť spečatené na večnosť. Petra C.

Ako to vidím ja

So všetkými týmito úžasnými odpoveďami sa stopercente stotožňujem. Ak by mi však niekto, povedzme na ulici, položil túto otázku, určite by mi ako prvý prišiel na um Plán spásy, ktorý sa v Cirkvi učíme. Ide o Plán pre celý náš večný život. Ako prvé hovorí o tom, že sme doslova Božími deťmi a žili sme ako duchovia s Ním. Vďaka tomu si uvedomujem nie len svoju hodnotu, ale aj nevýslovnú hodnotu ľudí okolo seba. Dokonca aj tých, ktorí mi lezú na nervy alebo tých, ktorí toho zatiaľ veľa dobrého neurobili. Vďaka tomu viem, že všetci máme potenciál zmeniť sa, dokonca dosiahnúť charakter ako má samotný Kristus.

Vďaka Plánu spásy celým svojím srdcom verím, že k nám všetkým bude Boh nesmierne milosrdný vďaka uzmiereniu Ježiša Krista a dá nám každému spravodlivo veľmi veľa šancí, aby sme mohli toto uzmierenie využiť a činiť pokánie. Preto sa už nebojím o členov svojej rodiny, ktorí evanjelium tak ako ja nepoznajú, nebojím sa, ak niekto predčasne umrie. Verím, že ako rodiny spolu môžeme žiť v Božom kráľovstve. Viem, že nás Nebeský Otec jednoducho miluje.

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)