„Jedno z najväčších požehnaní, ktoré môžeme svetu ponúknuť je moc spočívajúca v domove sústredenom na Krista, kde sa Jeho evanjelium učí a žije, kde sa dodržiavajú prikázania a domov je láskou naplnený.“

V dnešnej spoločnosti môže byť zložité bezpečný domov pre každého, kto vstúpi. Rozpory sa neľako riešia. Rozvrhy všetkých členov rodiny sa ťažko manažujú. Technológie nás rozdeľujú, nie spájajú. Odhliadnuc od toho, aká presne vaša rodina je, tu je zopár návrhov ako sústrediť domov na Ježiša Krista a utvoriť domov bezpečia a pokoja.

Čistota

Štúdie ukázali, že prach a špina vplývajú negatívne na fyzické a duševné zdravie. Kde udržujete svoj domov čistý, pozývate tým k sebe Ducha Pána, priam Božieho spoločníka. Presvedčte sa o tom samy. Zotrvajte chvíľu v tichu a pokoji  čistého miesta. Áno, čas od času sa stane, že sa veci nakopia a dom nie je tip-top… Pomôžte si navzájom vidieť duchovné dôvody pre poriadok a význam domácich prác. Takéto prostredie  je priam rodiskom nových nápadov, rozvoja talentu, miestom na kopenie chýb a kladenie otázok. Uržme sa na uzde v prípade, že naša snaha o úplnú dokonalosť sa dostane do cesty lásky k našim blížnym. lds.org

Naplňte domov božskými vecmi

Mnohí sú v nádeji, že prekročením prahu vášho domova vstúpia do sveta pokoja a bezpečia. Domov bude božských vecí ak ich ním naplníme a ukotvíme na osobnej spravodlivosti.

Ako na to? Dávajte veľký pozor, aké filmy sledujete, akú hudbu počúvate. Umiestnite svoje obľúbené verše z písiem, inšpiratívne citáty, milé slová po vašom dome. Zaveste obraz chrámu a maľby zo života Ježiša Krista na steny vášho domova. Nejedná sa v žiadnom prípade iba o dekoráciu ale o pripomienku, aby bol naše mysle uprené na veci božie.

Služba

Domov je miesto, kde sú naše pocitové a duchovné potreby naplňované. V ideálnom prípade je rodina jeden tým, kde si navzájom pomáhame a naše potreby sú tak naplňované. S modlitbou sa zamerajte na to, akým požehnaním sa môžete stať pre každého člena rodiny. Kde sa k vám chystá návšteva, popremýšľajte, ako ich posilniť a povzbudiť počas drahocenného času s nimi.

Boh pozná potreby každého z nás. On otvorí vaše oči a srdce, ak Ho požiadate o pomoc.

Vyhýbajte sa negatívnym rozhovorom

Spory dokážu v sekunde zničiť pokoj a narušiť vzťahy. Častokrát naše hnevlivé a sporiace sa pocity vstúpia do cesty rozhovorov s našimi najbližšími. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli hovoriť v negatívnom slova zmysle. Zahŕňa to krik, pasívne útočiace komentáre, nadávanie, či akékoľvek slovné útočenie.

Možno si myslíme, že v tomto nebudeme nikdy dokonalí. Ak vyslovíte tvrdé a nepekné slová na adresu niekoho, čiňte pokánie a rýchlo odpúšťajte, ak vám bolo ublížené. Ak je treba niečo napraviť, prejavte lásku a podporu. Nedopusťte, aby ľudia pochybovali o vašej láske a oddanosti.

Prísne potrestajte hriešnosť

Je nevyhnutné potrieť hriech. Vždy ale musíme prejaviť lásku a súcit k hriešnikovi. Popremýšľajte nad tým, s čím vaša rodina najviac zápasí. Príďte k Pánovi v modlitbe a rozhodnite sa akými spôsobmi ochránite svoju rodinu pred hriechom. Prejdite si príbehmi z písem o zbroji Božej a práci na utvorení vlastnej obrany.

Rodinná rada

Cirkevní vedúci nás vždy povzbudzovali k usporadúvaniu pravidelných rodinných rád. Starší Ballard opísal 4 rozličné typy rodinných rád a ich dôležitosť.

Rodinné rady umožnia každému členovi rodiny podieľať sa na dôležitých rozhodnutiach spoločne  s Pánom. Rodinné rady zaistia, že o každého člena rodiny je postarané a nie zabudnuté. Môžete takisto diskutovať ako sa deliť o lásku vášho domova s ostatnými a tak im poskytovať priateľstvo. mladá rodina

Buďte otvorení

Aby ste sa uistili, že váš domov je bezpečným bydlom, rozviňte svoju otvorenosť. Povedie to k tomu, že rodina, či hostia sa budú u vás pocitovo bezpečne, budú sa cítiť ako doma. Budú vedieť, že sa môžu otvorene podeliť o skutočné pocity, bez obáv z odmietnutia, či trestu.  Nikomu nepristane pocit vlastnej hanby.

Otvorenosť začína vašou čestnostou. Buďte čestní. Predpokladajte čestné chovanie sa ľudí vôkol vás. Modlite sa o Kristov súcit a lásku pre vás. Pomôžte ľudom podeliť sa o ich pocity sŕdc a duší.

Čo iné pomohlo vám vo vytvorení vášho domova? Dajte nám vedieť v komentároch!

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsdaily.com pod názvom „How Io Make Your Home a Safe Haven“. Autorkou článku je Aleah Ingram.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.