Chváliť ostatných

Máločo nám urobí väčšiu radosť ako keď vidíme ľudí úprimne hľadajúcich pravdu s úmyslom vstúpiť do Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Takisto keď vidíme menej aktívnych členov nájsť iskru evanjelia, obnoviť silné svedectvá a znovu sa pripojiť k našej cirkevnej rodine. Ako ich bratia a sestry im môžeme pomôcť, chváliť a milovať ich.

Prečo záleží na tom, aby sme nešetrili komplimenty na adresu nových členov?

Skutočne záleží! Cítili ste sa niekedy samy? Bez nikoho? Či po dlhej dobre na mieste, ktoré ste opustili. Chceme, aby pochopili a uplatňovali zmiernu obeť Pána Ježiša Krista v ich živote. Noví členovia a opätovne aktivovaný členovia cítia výkupnú silu zmierenia. Preto prichádzajú ku Kristovi prostredníctvom Jeho cirkvi. Tiež chceme, aby cítili a poznali schopnosť zmierenia Pána Ježiša Krista.

Kľúčom k tejto ceste, pre našich priateľov a záujemcov a pre nás všetkých, je naša schopnosť kultivovať duchovné zmýšľanie náš osobný pohľad na evanjelium.

chváliť

Čo je duchovné  zmýšľanie?

Duchovná myšlienka vidí tento svet ako podobnosť budúceho sveta, že sme v prírode nebeský, že nie sme len produkty našich pozemských rodičov a pozemských okolností, ale doslova duchovné deti nášho Otca v Nebi. Duchovné myslenie je produktom viery a pochopenia účelu života a plánu spásy. Toto myslenie je presvedčením, že duchovný rast je nie len možný, ale potrebný pre ďalšie pochopenie zmiernej obeti Pána Ježiša Krista.

Len prostredníctvom duchovného myslenia môžeme porozumieť našej základnej identite, že sme duchovnými deťmi nášho Otca v nebesiach a že všetky dary a požehnanie môžu byť získané prostredníctvom milosti a duchovnej práce.

Prečo je správny druh pochvaly tak dôležitý?

Chvála za snahu a drinu kráčať v Kristových šlapajách pomôže našim priateľom vytvoriť a rozvinúť duchovné zmýšľanie. Mali by sme pochopiť, že evanjelium Ježiša Krista je viac ako cirkevná účasť v nedeľu. Cesta k hojnému duchovnému životu je určite poznačená vonkajšími prejavmi a zveľaďovaním našej viery. Skutočná cesta je v nás.

Skutočným cieľom nás všetkých je utvorenie duchovného zmýšľania na tejto ceste Kristovho učeníctva. Ako sa pozeráme na svoje vlastné duchovno, ovplyvní to, ako chválime našich bratov a sestry v pobočkách a jednotkách Pánovej Cirkvi.

Ako by sme mali chváliť iných?

Tu sú niektoré príklady, ktorými môžeme vyjadriť svoju vďaku a uznanie. Zdôraznia a ocenia proces duchovného rastu, ktorí sa deje pri budovaní duchovného myslenia.

  • Naozaj som cítil ducha, keď ste dnes učili alebo zdieľali svoje svedectvo.
  • Obdivujem prácu a úsilie, ktoré ste vložili do vašej hodiny. Bolo to skvelé!
  • Vaša cesta ma inšpirovala.
  • Obdivujem vaše rozhodnutia a úsilie, ktoré robíte.
  • Veľmi sa mi páčili otázky, ktoré ste vo svojich lekciách položili.Nútili ma premýšľať o tom hlbšie.
  • Oceňujem čas, ktorý ste vynaložili na prípravu lekcie, starší.
  • (Po tom, ako člen zdieľal svoje svedectvo): To bolo tak odvážne, vaše svedectvo ma inšpirovalo.

Keď budeme budovať vlastné duchovné zmýšľanie a hodnoty, naša chvála pomôže členom vybudovať si vlastné duchovné zmýšľanie. Staneme sa tak pevnejšími učeníkmi Pána Ježiša Krista tešiacich sa z plodov vykúpenia a uschopňujúcej moci zmierenia Pána Ježiša Krista.

chváliť

Moje myšlienky

Každý z nás je dieťa Božie. Všetci záležíme Ňom. Mám pevné svedectvo o tom, že keď pomôžeme členom, ktorí potrebujú našu pomoc, zmení to ich život a taktiež náš vlastný. Vždy, keď vidíte niekoho v núdzi, opýtajte sa seba “Čo by urobil Spasiteľ?” Hneď budete vedieť, čo máte robiť.

Tento článok bol preložený a skrátený z tohto Mormonhub.com. Tu si môžete prečítať celý článok.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”