Je prokrastinácia syndrómom vysokoškolákov, či je rozšírená v širokom spektre spoločnosti? Je možné zvládnuť všetko, čo si predstavíme, naplánujeme a pritom mať čas aj na “normálny” život?

Je to vľúdny úsmev, či pomstiaci sa úšklebok?

Už celé stáročia mätú podobné otázky milovníkov umenia, zatiaľ čo sa uprene pozerajú na tajomný výraz zdobiaci tvár slávnej Mony Lízy. Niektoré záznamy tvrdia, že Leonardo da Vinci strávil maľbou tohoto záhadného portrétu až 15 rokov. Iní si lámu hlavu nad tým, či mu smrť nezabránila urobiť konečné úpravy tak, ako si je najskôr sám maliar pôvodne predstavoval.

Da Vinci bol umelec, maliar ale k tomu si vyslúžil aj tieto tituly a prívlastky: inžinier, hudobník, anatóm, matematik. A toto vás možno udiví. Leňoch. Ľudia v období renesancie málokedy dokončili prácu načas, a tak sa mecenáši často vyhrážali, že keď si nešvihnú, bude im niečo strhnuté z ich odmeny. Da Vinci bol zo svojho nič nerobenia tak rozrušený že nad sebou trúchlil v jednom zo svojich denníkov: „Povedzte mi, či som niekedy niečo dokončil … Dokončil som ja  vôbec niekedy niečo?

Ako sa môžeme spoločne vyhnúť požierajúcim pocitom spojeným s „večným odkladaním“? Zamyslite sa nad nasledujúcimi krokmi, ako sa môžete zlepšiť vo všetkých oblastiach života, ktoré vám prinesú väčšie osobné uspokojenie, požehnania pro druhých a väčšie oslávenie Boha!slečna študentka

10 krokov na ceste k úspechu

  1. Priznajte si, že prokrastinácia potlačuje všetku motiváciu.

„Žiadostivosť usmrtí lenivca, lebo jeho ruky sa štítia práce.“ (Príslovia 21:25.)

  1. Úprimne povedzte Bohu, že vás unavuje neustály boj s časom. Modlite sa o múdrosť a pomoc pri využívaní času, ktorý vám dal.

„Každá záľuba má svoj čas a spôsob, hoci na človeka dolieha veľa zla, …“ (Kazateľ 8:6)

  1. Zapisujte si, čo potrebujete urobiť. Zapisujte si naozaj všetko do na jedno miesto a vždy, keď nejakú úlohu splníte na čas presne, odškrtnite si to s úsmevom na tvári..

„ … Spravodlivého aj svojvoľného bude súdiť Boh. Určil čas na každú príležitosť a na každý skutok..“ (Kazateľ 3:17)

  1. Neuprednostňujte menej dôležité nad dôležitejším. Každý deň si určite 5 najdôležitejších úloh a pracujte na ich splnení v danom poradí.

„ … Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa zháňa za daromnicami, zasýti sa chudobou..“ (Príslovia 28:19)

  1. Vyhodnoťte, koľko času budete potrebovať na dokončenie jednotlivých úloh. Zostávajte realista. Potom k tomu pripočítajte čas naviac na „skryté časové výdaje“, ako sú neočakávané prerušenia, oneskorenia.

„Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy, a pritom nemá na dokončenie stavby.“ (Lukáš 14:28–29)

  1. Vyvarujte sa pokušenia cítiť sa previnilo, keď nastane nejaká neočakávaná situácia, ktorá vám znemožní dokončiť všetky úlohy v daný deň. Pokračujte v nich nasledujúci deň a opäť uprednostnite 5 najdôležitejších vecí, ktoré ste si stanovili.

„Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.“ (Hebrejom 10:35–36)

  1. Rozpoznajte svoje negatívne JA, keď ste citovo rozladení. Zmeňte svoje myšlienky tak, aby odrážali váš božský potenciál a robili Bohu radosť.

„Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ! (Žalmy 19:15)

  1. Požiadajte o pomoc kamaráta alebo známeho v prípade, keď sa vám nedarí začať.

„ Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry.“ (Príslovia 12:15)

  1. Podvoľte sa Kristovi, prenechajte mu úplnú kontrolu nad vaším životom.

„Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa..“ (Galaťanom 2:20)

  1. Nárokujte si Božie zasľúbenia, spoliehajúc sa na to, že Kristus vám poskytne všetko, čo potrebujete.

„Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť..“ (2. Petrov list 1:3-4)

Prokrastinácia prenasledovala Leonarda da Vinciho naozaj dlhú dobu. Spôsobovala mu zbytočnú úzkosť a uberala mu na radosti. Nám ale nemusí prokrastinácia brániť v radosti z Evanjelia Ježiša Krista. Držme sa týchto biblických rád, využívajme svoj čas múdro a budeme požehnaní dostatkom času pre svoje rodiny a na budovanie božieho kráľovstva na zemi.

 Tento článok bol pôvodne publikovaný na stránkach christianpost.com, autorkou je June Hunt.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.