Sme povzbudzovaní k tomu, aby sme žili životmi sústredenými na Krista, ale čo to presne znamená? Znamená to, že sa deň za dňom usilujeme byť viac ako Kristus, jednak v našich myšlienkach, tak i skutkoch. Znamená to, že obetujeme náš čas robením vecí, ktoré od nás Kristus požaduje. Keď zameriame naše životy na Krista, automaticky sa Jeho nasledovanie stáva našou vedúcou prioritou.

Život sa často krát zaneprázdni a je hektický, všetci máme veľa požiadaviek na využitie vlastného času a na veľa z nich je potreba nášho sústredenia a zmýšľania

V knihe Mormon (Alma 37:6) sa píše: „Malými a prostými vecami sa uskutočňujú veci veľké.“ Naozaj je veľa malých a prostých vecí, ktoré keď robíme, žijeme viac Kristovi-podobnému životu. Tu je zopár nápadov, ktoré nám pomáhajú priblížiť sa Kristovi.

Požehnania a zápisník vďačnostivšimnime si Božiu ruku v našich životoch

Jednou z maličkostí je zaobstaranie si denníka na zapisovanie si požehnaní a prejavov našej vďačnosti. Čas, ktorý strávime premietaním nad aspoň tromi požehnaniami daného dňa, nám pomôže všimnúť si Božiu ruku v našich životoch. Čim viac si uvedomujeme naše požehnania, tým viac vďačnosti pociťujeme, a to nám pomáha milovať Boha viac a viac, a robí nás viac ako samotný Kristus.

Hlaďte na druhých očami Krista

Vo svete plnom sporov, nezhôd a negatívnych pocitov medzi nami ľuďmi to môže byť naozaj zložité vidieť ľudí, ktorých neobľubujeme alebo s ktorými nesúhlasíme ako vzácne deti Nebeského Otca. Ježiš Kristus nás všetkých miluje, a ak sa máme stať jemu podobnými, musíme vidieť ľudí vôkol nás, tak ako ich vidí On. Je to malá zmena, ktorá vyžaduje veľkú uvedomelú snahu. Keď s niekým naviažete očný kontakt, povedzte si: „On/Ona je dieťa Božie.“ Keď toto úsilie naozaj vyviniete, stane sa to vašou súčasťou a budete vidieť ostatných s láskou, napriek vzájomným výmenám názorov, či iným nezhodám.

Je to taktiež dôležitá zásada, použiteľná v rodine, medzi priateľmi a známymi. Snaha o vyvinutie väčšej lásky k ľudom, snaha o pochopenie ich ťažkostí a pocitov nás privedie bližšie ku Spasiteľovi.

Poznačte si chvíle, keď sa cítite Spasiteľovi na blízku

My všetci sme v niečom odlišní a preto sa cítime rozlične blízko k Spasiteľovi v rozličnom čase. Rôznymi spôsobmi sa tiež usilujeme byť viac ako On. Postrehnite okamih, miesto a činnosť, ktorá vás k Nemu približuje. Zapíšte si to, ak vám to pomôže. Ak sa cítite zle, ďaleko od Boha, alebo chcete iba vykonať viac dobra, odkázanie sa na tento zoznam, robenie týchto vecí vás prinesie bližšie ku Kristu a pomôže vám byť viac ako On.

Boh nám dal slobodu voľby, aby sme sa rozhodovali a boli v našich životoch činnými. Jediný spôsob ako sústrediť naše životy na Krista je, keď sa rozhodneme robiť malé veci, aby sme sa k Nemu priblížili!  On  na to čaká a povzbudzuje nás. My iba musíme vykročiť za Ním ako prví.

Tento článok bol pôvodne preložený z originálu “Ways to Put Christ First in Your Life” a je ho možné nájsť https://www.mormon.org/blog/ways-to-put-christ-first-in-your-life.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.