Naše svetlo

Sestra Sharon Eubanková z generálneho predsedníctva Pomocného Združenia uviedla, že spravodlivé ženy majú významnú úlohu pri budovaní kráľovstva v týchto neskorších dňoch.

Vo svojom minulotýždňovom príhovore zdieľala päť vecí, ktoré môžu ženy urobiť, aby “hrali svoju úlohu” v budovaní Božieho kráľovstva na zemi.

Ako dcéry božie máme byť spravodlivé, vyjadriť svoju vieru slovami, byť jedinečné, odlišné a šťastné.

Sestra Eubank pripomenula poslucháčom, že existuje energia, pochádzajúca zo šťastia a optimizmu, ktorá žehná, pozdvihuje a formuje každého okolo nás.

Vyzvala každú z nás, aby sme sa dostali do miest, kde môžeme cítiť veľkorysú lásku, ktorú má Boh pre nás. “Nemôžete sa dostať mimo dosah Jeho lásky. Keď cítite Jeho lásku, keď ho milujete, budete činiť pokánie a budete dodržiavať jeho prikázania. Keď budete dodržiavať Jeho prikázania, On vás môže použiť vo svojej práci. Jeho práca a sláva znamená oslávenie a večný život žien a mužov.

“Proroci nás volajú, sestry. Budete spravodlivé? Budete vedieť prejaviť svoju vieru slovami? Zvládnete byť jedinečné a odlišné? Bude vaše šťastie, napriek životným skúškam, priťahovať tých, ktorí sú dobrí a ušľachtilí a potrebujú práve vaše priateľstvo? Zapnete svoje svetlo? Svedčím o tom, že Pán Ježiš Kristus pôjde pred nami a bude medzi nami. ”

Tento článok bol preložený zo stránky www.lds.org.

Môj zážitok

Mám rada mocné príhovory ako je práve tento. Ukazuje, že aj ženy majú moc! Sme dôležité pre nášho Nebeského Otca, ktorý nám dal veľmi dôležitú prácu na zemi.

Keď som bola misionárka vo Fínsku, jedného dňa som bola v chráme v Espoo. Keď sme vošli dovnútra, sadla som si, rozhliadla som sa a cítila pokoj a mier. Doslova som spoznala krásu Božieho chrámu. Keď som sa lepšie rozhliadla, videla som, že Sestra Eubanková tam sedí tiež. S radosťou som si k nej prisadla a mali sme krátky rozhovor o Pánovi a Jeho práci v dnešnej dobe. Povedala mi, že Nebeský Otec je hrdý na nás všetkých za to, čo robíme. Miluje nás. Áno, miluje nás aj so všetkými našimi neistotami a chybami. Dnes je tak ľahké myslieť si, že nie sme jedinečné. No, my jedinečné sme a pre Neho vždy aj budeme! Viem, že má pre nás prácu a on nám ukazuje svoje svetlo. Buďme príkladmi pre druhých, slúžme im a zapnime svoje svetlá.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”