Boh zjavil dôležitý zákon, Slovo múdrosti, aby nám pomohol starať sa o naše fyzické a duchovné zdravie.

Telo od Boha

Žili sme s Bohom, naším Nebeským otcom ako duchovné deti ešte dlho pred tým ako sme prišli na zem. V predsmrteľnej existencii sme činili pokrok, naučili sme sa všetko, aby sme získali telo a mohli rásť. V čase nášho narodenia sme získali telo ako vzácny dar od Boha, stvorený k Jeho obrazu, duchovný chrám pre nášho ducha. Jedného dňa, po našom vzkriesení, budú naše telá zdokonalené a naveky znovuzjednotené s našim duchom. Už teraz sme ale zodpovední za naše svetské zdravie.

Slovo múdrosti

Potom ako bola Pánova Cirkev znovuzriadená, zjavil Boh dôležité prikázanie nazvané „Slovo múdrosti“, ktoré pozostáva z inšpirovaných rád pre blahobyt tela a duše. Je nám v ňom radené, aby sme jedli výživné jedlá ako ovocie, zeleninu a pšenicu. Ďalej máme jesť mäso v striedmosti a vystríhať sa návykových látok ako tabak, alkohol, káva, čaj (čierny a zelený) a ostatné nápoje, či jedlá obsahujúce škodlivé látky.Zelenina,ovocie je súčasť Slova Múdrosti

Týmto zjavením tiež proroci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní radia, aby sme sa vyhýbali nelegálnym drogám, či nadmernému užívaniu liekov a nezneužívali predpisovanie liekov. Ďalej sme povzbudzovaní, aby sme spali 7 až 8 hodín denne, pravidelne cvičili a raz za mesiac sa postili  – kedy sa zdržíme aspoň dvoch po sebe nasledujúcich jedál – jednak kvôli tomu, aby sme mali pod kontrolou svoje chúťky a tiež, aby sme boli s Pánom na rovnakej duchovnej note.

Silnejšie zdravie a Duch boží s našom tele

Abstinencia od škodlivých jedál, nápojov a návykových látok nesie so sebou požehnania duchovné ako aj požehnania silnejšieho zdravia, ktoré neboli známe do polovice 20. storočia. Fajčenie sa rozšírilo počas I. svetovej vojny ale do polovice 20.storočia ešte nebola známa spojitosť medzi fajčením s rakovinou pľúc. Nepriaznivé účinky fajčenia v sebe zahŕňajú tiež rakovinu hrtanu, ústnej dutiny a pažeráka. Konzumácia alkoholu môže spôsobiť cirhózu pečene a degeneratívne choroby centrálneho nervového systému. Situácie, keď je niekto pod vplyvom alkoholu alebo drog, môžu vyústiť k jazde nebezpečnej jazde za volantom, či dokonca k zneužívaniu vlastného partnera a detí.STOP alkoholu a drogám

Štúdie potvrdzujú benefity Slova múdrosti

Za posledných 50 rokov vyšlo mnoho štúdií pochádzajúcich z vedeckých a lekárskych inštitúcií, kedy boli vysledované zdravotné vplyvy nasledovaniu tohto prikázania Slova múdrosti a čísla sú naozaj pozoruhodné. Prípady cukrovky, leukémie, lymfóm, rakoviny obličiek, žalúdka, močového mechúra sú medzi členmi Cirkvi Ježiša Krista iba polovicou národného priemeru v Spojených štátoch. V prípade rakoviny pľúc je množstvo prípadov medzi členmi o 80% nižšie ako v priemernej populácii.  Tieto a podobné výsledky štúdií boli začiatkom 70-tych rokov zverejnené ako senzácia na prvých stránkach Wall Street Journal, USA Today, a the Washington Post.

A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?

1. Korintským 6:19

Životný štýl a kultúrne zvyky členov Cirkvi Ježiša Krista sa líšia od iných a súčasne odráža ich oddanosť voči Bohu. Naše telá boli stvorené podľa Božieho obrazu so zámerom umožniť nám  pokročiť na ceste životom k večnej spáse. Je nám prikázané starať sa o naše telá, pretože sú darom od Boha. Porozumenie tohto božského správcovstva ovplyvňuje spôsob, akým sa o seba staráme. Slovo múdrosti je na to užitočným nástrojom. Keď ctíme naše telá ako chrámy (1. Korintským 6:19) a ako dar od Boha, získame citové a duchovné požehnania, ktoré prevážia fyzickú silu, ktorú vďaka dodržiavaniu Slova múdrosti nadobudneme. To, čo získame je pevnejší vzťah k Bohu a väčšie porozumenie našej večnej identity.

Ak ste aj vy fanúšikmi zdravého životného štýlu alebo sa chcete dozvedieť viac o tom, prečo je pre nás viera a zdravie tak dôležité, neváhajte a napíšte nám tu na stránke alebo emailom ([email protected])

Tento článok bol pôvodne publikovaný v článku “Word of Wisdom”.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.