Osviežte a efektívnite svoj čas strávený s písmami

Aj pre vás je niekedy ťažké študovať – skutočne študovať – písma? Tu je niekoľko nápadov, ktoré môžete použiť na zefektívnenie svojho osobného štúdia písem.

studium

  • 1. Modlite sa a hľadajte Ducha

Požiadajte Nebeského Otca, aby vám pomohol cítiť Ducha, keď čítate písma. Písma boli dané zjavením a tým istým spôsobom je požno im aj porozumieť. Keď sa spoliehame na pomoc nášho Nebeského Otca a Ducha svätého, stávame sa pokorní, mierni a pripravení učiť sa.

  • 2. Pozrite sa na mapy

Mapy vám môžu pomôcť pripraviť pôdu pre vaše štúdium písem. Slová a príbehy budú mať väčší význam, ak lepšie porozumiete precestovaným vzdialenostiam, podnebiu, topografii a ďalším významným črtám miest, o ktorých čítate.

studium

  • 3. Vyhľadajte zoznamy

Často verš alebo verše písma budú obsahovať zoznam. Napríklad v 3 Nefi 17:3, má Ježiš súcit k Nefitom a uznáva, že sú unavení po dlhom dni naslúchania a učenia sa. Dáva Nefitom zoznam vecí, ktoré majú urobiť:

“Choďte do domova svojho a
premýšlajte o veciach, o ktorých som hovoril a
proste Otca v mene mojom, aby ste porozumeli a
pripravte myseľ svoju na zajtrajšok.”

Kedykoľvek uvidíte v písmach zoznam vecí ako tento, napíšte si ho a samy uvidíte ako môžete aplikovať tie isté kroky vo svojom živote.

  • 4. Vzory a opakovania

Keď si všimnete vzor alebo opakovanie v Písme, častokrát je to znamenie pre pochopenie niečoho veľmi dôležitého.

  • 5. Pozrite sa na prikázania a zasľúbené požehnania

Často v Písme, keď Pán dáva prikázania, nám potom povie požehnanie, ktoré dostaneme od ich držania. Zvážte nasledujúce skutočnosti:

“Opýtajte sa a prijmite; zaklopte a otvorí sa Vám “(NaS 4:7).

  • 6. Vyhľadajte osobnú aplikáciu

Písma boli napísané pre nás a vzťahujú sa na naše životy. Čím viac vyhľadávame osobné využitie písem, tým skôr uvidíme ich plody v našom živote. Duch svätý nás môže naučiť nádherné pravdy z Božieho písma, ak budeme robiť našu časť štúdia Jeho slov. Musíme otvoriť písma a robiť viac, než len čítať slová. Keď sa učíme s Duchom svätým, písma v našom živote skutočne ožijú.

Pritiahnime sa k Bohu

“Keď sme s Bohom v úprimnej modlitbe, čítame a študujeme každý deň Jeho slovo, premýšľame nad tým, čo sme čítali a cítili, a potom použili a prežili skúsenosti, približujeme sa k nemu.

(Ian S. Ardern, “Čas na prípravu”, Ensign, november 2011, 32).

Tento článok bol preložený z webovej stránky www.lds.org a môžete si prečítať celý článok v angličtine tu.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”