Počuli ste niekedy slová jako quilting, kviltovanie? Niektorí z vás áno … Tí, ktorí doteraz nemali šancu spoznať túto tvorivú manuálnu prácu tak mohli učiniť na konci februára v Nitre. Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa podujali k tomu, aby ľudom ukázali, o čo ide.

Kviltovanie v Nitre

Aktivita sa uskutočnila v sobotný februárový podvečer a prilákala ľudí rôznych vekových skupín, ktorí sa naučili túto techniku kviltovania. Nejde o nič zložité ale vyžaduje to trpezlivosť, aby výsledná deka, či iný produkt zaujal. Vyrobené deky, hýriace pestrými farbami, boli darované tým, o ktorých starší vedeli, že im vyčarujú úsmev na tvári. Spýtal som sa starších, ktorí zorganizovali túto aktivitu na ich pohľad na službu všeobecne a samozrejme aj konkrétne na túto.

kviltovanie deka

„Keď poskytujem niekomu službu, cítim sa byť súčasťou niečoho väčšieho. Cítim, že moja snaha činí rozdiel v mojom živote a živote tých, ktorým pomáham.

„Službou pociťujem aj to, že všetci sme Božie deti. Každý z nás má silné stránky a taktiež svoje medzery, či potreby. Častokrát ani poriadne neviem, komu poskytujeme svoju dobrovoľnícku službu, ale viem ako týchto ľudí vidí Nebeský otec.“

Starší Kevern

 

„Najlepšie na službe je to, keď vidím radosť ľudí, ktorým sme pomohli. Aj vďaka tomu viem, že to, čo robím je správne. Niekedy je neľahké nájsť si čas ale vždy sa to vyplatí.“

Starší Papenfuss.

Misionári v Nitre

Misionári v Nitre: Starší Papenfuss, Fuqua, Wützke a Kevern.

Milujem slúžiť ľudom. Domnievam sa, že zmyslom života je robiť veci pre druhých – slúžiť a stať sa podobným Kristovi. Ježiš Kristus je mojim všetkým. Je môj príklad, je mojím Spasiteľom.“

Starší Wutzke

Starší Fuqua premýšlal o službe takto:

Skrze láskavú službu si ľahko nájdem priateľov a tak lepšie rozumiem nášmu odhodlaniu byť viac ako Ježiš Kristus. Spasiteľovi sa približujeme, keď pre Neho čisto z lásky slúžime druhým.“

„Ľudia vôkol nás budú vždy potrebovať niekoho na pomoc. Každý z nás sa môže pripojiť a nezištne pomáhať. Dokým sa samy „nestratíme“ v službe blížnym, naše životy majú len malý zmysel.“

misionári s dekou

Pomoc druhým nás vnútorne spája

Keď sa zapojíme do pomoci druhým ľudom cítime niečo, čo sa dá iba ťažko opísať slovami. To niečo nám umožňuje spojiť sa s tými, ktorým pomáhame. Mojím presvedčením je to, že služba druhým nám podáva jemný náhľad na to, ako Boh nazerá na svoje deti.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.