Tak ako každý máj sa aj tento v Trenčíne uskutoční pripomienková akcia osláv zasvätenia Slovenska ku kázaniu evanjelia Ježiša Krista. Pred 11 rokmi bola Slovenská republika znovu zasvätená, bolo to 12. mája 2006, kedy sa v lesoparku Brezina v Trenčíne zhromaždila hŕstka 56 členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku.

Pánove zasľúbenia

V zasväcujúcej modlitbe poprosil Starší Uchtdorf Nebeského Otca o pomoc pri registrácii Pánovej Cirkvi na Slovensku.  Modlitba bola vypočutá a zakrátko bola Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní oficiálne uznaná a zaregistrovaná štátom. Požehnania pre duchovný a emocionálny rast členov, rast Cirkvi a jednotlivcov v tejto nádhernej krajine boli zmienené. Z tejto zasväcujúcej modlitby je silno cítiť Božie sľuby a Jeho láska pre každého jedného z nás. A aj preto si každoročne pripomíname zasľúbenia a výzvy pre nás, členov Cirkvi Ježiša Krista.11. výročie zasvätenia

Tento rok

Tohtoročný program začína spoločným zvítaním sa o 11:00 v cirkevnej budove na Rozmarínovej 3, pokračuje výstupom na neďaleký lesopark Brezina. Vypočujeme si povzbudzujúce slová členov trenčianskej pobočky, vedúcich Okrsku Bratislava a ďalších. Čaká nás hudobné vystúpenie Miroslava Vavríka a tiež misionárov na plný úväzok, ktorý misionáriprídu v plnej sile z konferencie v Prešove iba deň predtým. Nasledovať bude spoločný obed a hry, tanec, workshop s misionármi,  voľná zábava spolu s prezentáciou fotiek vykresľujúcich dni zasvätenia v priebehu 11 rokov. Program bude neoficiálne ukončený o 16tej hodine

Zasväcujeme naše vlastné srdcia a znovu zasväcujeme náš vlastný záväzok voči Tebe, keď zasväcujeme túto krajinu posvätným cieľom znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista, “ sú slová z modlitby vyrieknutej pred 10 rokmi. Neváhajte a príďte do Trenčína!

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.