Viera je viac než presvedčenie. Je to úplná dôvera v Boha sprevádzaná skutkom. Je to viac než želanie. „Spravodlivý z viery bude žiť“ znamená, že sme vedení našou vierou. Konáme spôsobom, ktorý je v súlade s našou vierou – nie pretože sme bezmyšlienkovite poslušní, ale pretože dôverujeme nášmu Bohu a milujeme Ho a kvôli drahocennej múdrosti, ktorú zjavuje Svojim deťom Viera musí byť sprevádzaná skutkom; inak je mŕtva

Na čo je náboženstvo a mydlo dobré?

Existuje starý židovský príbeh o výrobcovi mydla, ktorý neveril v Boha. Jedného dňa, keď sa prechádzal s rabínom, povedal: „Niečomu nerozumiem. Máme náboženstvo po tisícky rokov. Ale kdekoľvek sa pozriete je zlo, skazenosť, neúcta, nespravodlivosť, bolesť, hlad a násilie. Zdá sa, že náboženstvo vôbec nezlepšilo svet. A tak sa vás pýtam, na čo je to dobré?chlapec so špinavými rukami

Rabín po nejaký čas neodpovedal, ale ďalej sa prechádzal s výrobcom mydla. Napokon prišli k ihrisku, kde sa zaprášené deti hrali v špine. „Niečomu nerozumiem,“ povedal rabín. „Pozrite sa na tie deti. Po tisícky rokov máme mydlo, a napriek tomu sú tieto deti špinavé. Na čo je dobré mydlo?“ Výrobca mydla odpovedal: „Ale rabín, nie je fér viniť mydlo z toho, že sú tieto deti špinavé. Skôr ako mydlo splní svoj účel, musíme ho najprv použiť.“ Rabín sa usmial a povedal: „Presne tak.“ mydlo a evanjelium

Ako by sme mali žiť? Apoštol Pavol, citujúc starozákonného proroka, zhrnul, čo to znamená byť veriacim, keď napísal: „Spravodlivý z viery bude žiť“ (Rimanom 1:17). V tomto jednoduchom prehlásení možno pochopíme rozdiel medzi náboženstvom, ktoré je krehké a neužitočné a tým, ktoré má moc zmeniť životy. Ale na to, aby sme pochopili, čo to znamená žiť z viery, musíme pochopiť, čo je to viera.

Spravodlivý z viery bude žiť

Viera je viac než presvedčenie. Je to úplná dôvera v Boha sprevádzaná skutkom. Je to viac než želanie. Je to viac než len to, že sedíme vzadu, prikyvujeme hlavami a hovoríme, že súhlasíme. Keď vravíme, že „spravodlivý z viery bude žiť“, myslíme tým, že sme vedení našou vierou. Konáme spôsobom, ktorý je v súlade s našou vierou – nie pretože sme bezmyšlienkovite poslušní, ale pretože dôverujeme nášmu Bohu a milujeme Ho a kvôli drahocennej múdrosti, ktorú zjavuje Svojim deťom Viera musí byť sprevádzaná skutkom; inak je mŕtva (Jakub 2:17). To potom vôbec nie je viera. Nemá moc zmeniť jednotlivca, tobôž nie svet. Náboženstvo bez skutkov je ako mydlo, ktoré zostane v krabičke.

Muži a ženy viery dôverujú svojmu milosrdnému Nebeskému Otcovi – dokonca i v období neistoty, dokonca i v období pochybností a protivenstva, keď možno nevidia dokonale alebo nerozumejú jasne. Muži a ženy viery svedomite kráčajú po ceste učeníctva a usilujú sa nasledovať príklad svojho milovaného Spasiteľa, Ježiša Krista. Viera nás motivuje, a vskutku aj inšpiruje, aby naše srdcia priľnuli k nebesiam a aby sa aktívne načiahli k nášmu blížnemu, pozdvihli ho a požehnali.

Mydlo v akcii ako Kristove Evanjelium v našom živote

Náboženstvo bez skutku je ako mydlo, ktoré zostáva v škatuľke. Možno má úžasný potenciál, ale v skutočnosti má len malú moc niečo zmeniť, kým nenaplní svoj zamýšľaný potenciál. Znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista je evanjeliom skutku. Cirkev Ježiša Krista učí pravé náboženstvo ako posolstvo nádeje, viery a pravej lásky, vrátane pomoci ostatným duchovným a časným spôsobom.

Pred niekoľkými mesiacmi sme spolu s mojou manželkou Harriet boli na rodinnom výlete s niektorými našimi deťmi v oblasti Stredozemného mora. Navštívili sme niekoľko utečeneckých táborov a stretli sme sa s rodinami z vojnou zasiahnutých krajín. Títo ľudia neboli našej viery, ale sú naši bratia a sestry a súrne potrebujú pomoc. Naše srdcia boli hlboko dotknuté, keď sme na vlastné oči videli, ako aktívna viera členov našej Cirkvi prináša pomoc, útechu a nádej našim blížnym v núdzi, nezáležiac na ich náboženstve, národnosti alebo vzdelaní. Návšteva utečeneckého tábora v Grécku

Viera spriahnutá so skutkami napĺňa srdcia láskavosťou, myseľ múdrosťou a porozumením a dušu pokojom a láskou. Naša viera môže požehnať a spravodlivo vplývať na nás i ľudí v našom okolí. Naša viera môže naplniť svet dobrotou a pokojom. Naša viera môže zmeniť nenávisť na lásku a nepriateľov na priateľov. Spravodliví potom žijú tak, že konajú vo viere; žijú tak, že dôverujú Bohu a kráčajú po Jeho ceste. A toto je ten druh viery, ktorá môže zmeniť jednotlivcov, rodiny, národy a svet.

Tento text je s malou obmenou posolstvo Prvého predsedníctva Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Celý dokument je k nájdeniu tu https://www.lds.org/bc/content/shared/content/slovak/pdf/language-materials/97924_slk.pdf?lang=slk

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.