Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria, že nimi sú?

Maľba mormónskeho proroka Josepha Smitha

Mormóni majú hlboký rešpekt k Josephu Smithovi, ale on nie je tým, koho uctievajú.

Dôvody, prečo to vyzerá tak, že Mormóni uctievajú Josepha Smitha

Joseph Smith je rozhodne symbolickou postavou Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Po prvé je známy ako zakladateľ Cirkvi. Každý, od misionárov po malé deti, sa na neho odvoláva, keď hovorí o mormónskej viere. Existujú poviedky, sochy a filmy, ktoré rozprávajú jeho príbeh.

Na prvý pohľad, a možno už hneď v prvej  sekunde, by bolo jednoduché si myslieť, že Mormóni by aj uctievali jeho osobu, osobu Josepha Smitha. Čítajú a študujú jeho učenia. A používajú príklady z jeho života aby sa podporovali a nechali inšpirovať. Mormóni hovoria o Josephovi Smithovi ako veľa iných kresťanov o apoštolovi Pavlovi a často ho citujú.

Zamýšlajúc sa nad pozornosťou a rešpektom obklopujúceho jedného jediného muža, človek by si ľahko mohol myslieť, že Mormóni uctievajú Josepha Smitha. Môže to pár ľudí prekvapiť ale v súlade s ich naukou to jednoducho nejde. Uctievanie je striktne vyhradené pre Boha a jeho Syna, Ježiša Krista.

Umelecké zobrazenie prvého videnia Josepha Smitha

Prvé videnie. V tomto videní prorok Joseph Smith videl Boha, Otca a jeho Syna, Ježiša Krista a hovoril s nimi.

Prečo je Joseph Smith tak dôležitou postavou pre mormónov?

Tak prečo celá tá fanfára a “upriamenie” sa na Josepha Smitha? Odpoveď na túto otázku je jednak duchovná ale aj logická. Bez Josepha Smitha a jeho prvého videnia, neexistuje žiadne oprávnené tvrdenie, že znovuzriadil Cirkev, ktorá stratila právomoc, po tom ako  Ježiš vystúpil do nebies a apoštolovia boli zabití. Kým Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní uctieva Ježiša Krista, vidí Josepha Smitha ako jeho nástroj pri znovuzriadení evanjelia svetu. Bez neho a jeho svedectva o Bohu, Otcovi a jeho synovi Ježišovi Kristovi (Prvé videnie), by Kniha Mormonova, znovuzriadene kňažstva, novodobé zjavenia a prorocké prehlásenie zostali naďalej stratené a stali sa neplatné.

Kým všetky tieto náuky sú veľmi dôležité pre vieru a presvedčenie Mormónov, stredobodom ich uctievania je a musí byť Pán Ježiš Kristus. Kniha Mormonova je dôležitým dielom svätého písma predovšetkým tým, že je ďalším svedectvom o Ježišovi Kristovi, tak ako je uvedené na jej obale.

 

Keďže Mormóni veria, že každý z nás žije v “dispenzácii plnosti časov” pred druhým príchodom Ježiša Krista, Joseph Smith, ktorý je prvým prorokom tejto dispenzácie, je obzvlášť ctený medzi členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Takže, koho Mormóni uctievajú?

Tak ako prorokov Abraháma a Mojžiša z dávnych čias, tak aj Josepha Smitha chvália Mormóni ako muža uskutočňujúceho Božiu vôlu. Je dôležitou postavou, pretože veriť v to, čo vykonal znamená porozumieť tomu, kto vôbec Mormóni sú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Nie. Ale často to tak môže byť vnímané, lebo je neodmysliteľný z pohľadu ako a prečo Mormóni uctievajú Ježiša Krista.

Ak máte akékoľvek otázky o Josephovi Smithovi a chcete sa o nich porozprávať s členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, kliknite prosím na túto linku a ďalej “chat” alebo pošlite jednoducho email na [email protected].

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.