Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní“. A možno ste videli jeden z mormónskych chrámov, alebo ste snáď počuli nejaký ten vtip o mormónoch.

Naše jednoduché vysvetlenie

Mormonizmus je celosvetovou vierou sústredenou na Ježiša Krista. Z tohto dôvodu sú mormóni kresťania. V celom svete je nás 15 miliónov. Naše cirkevné budovy môžete nájsť vo väčšine krajín sveta. Tu je krátke  2-minútové video, ktoré približuje naše náboženské presvedčenie.

My všetci sme božie deti

Mormóni sú obyčajní ľudia. Veríme však, že každý z nás (vrátane vás!) je tiež niečím výnimočný, že my všetci sme milovanými synmi a dcérami Boha a sme tu na zemi, aby sme rástli s našimi rodinami a priateľmi. Jedného dňa sa potom budeme môcť vrátiť späť do Božej prítomnosti a žiť s Ním a našimi milovanými navždy.

Mormóni sú kresťania

Veríme a prijímame Ježiša Krista ako Spasiteľa ľudstva. Znamená to, že si uvedomujeme, že, zatiaľ čo sa učíme a rastieme, robíme v tomto živote chyby – aj veľké aj malé. Avšak vďaka Uzmiereniu Ježiša Krista môžeme mať ten najväčší zdroj pomoci pri prekonávaní našich nedostatkov a môžeme začať opäť od znova. Znamená to, že si uvedomujeme, že keď  jedného dňa zomrieme, tak  vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista budeme žiť opäť a navždy. To tiež znamená, že Jeho láska k vám je osobná a neobmedzená.

Tu je krátke video, ktoré nádherne vykresľuje lásku a súcit Ježiša Krista k nám. Pozrite si ho, je to jeden z mojich obľúbených príbehov v Novom Zákone.

Novodobí proroci a apoštoli

Ešte jedna maličkosť. Veríme, že Boh, Večný Otec stále povoláva svojich služobníkov – prorokov a apoštolov, aby pokračovali v Jeho diele na zemi, ktorým je priviesť nás k jeho synovi, Ježišovi Kristovi. Proroci a apoštoli sú zvláštnymi svedkami o Spasiteľovi. Boh stále žije a hlavne nás neustále miluje, stará sa o nás, a my tiež veríme, že posiela svojich svedkov ako prorokov, vidúcich a zjavovateľov v dnešnej dobe. Začali ako obyčajní  a verní ľudia, pochádzajú z rôznych miest ale keď sú Bohom povolaní, tak naplno zasvätia svoje životy službe druhým, posilňovaním našej viery, výukou právd evanjelia Ježiša Krista a Božieho plánu pre nás.

V Biblii sa píše „poznáte ich po ovocí“ .(Matúš 7:16). Prečo si tak nevypočuť ich svedectvá o Spasiteľovi a presvedčiť sa?

 

Vďaka novodobým prorokom a apoštolom vedia členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, že rodiny môžu byť spolu navždy ako súčasť Božieho plánu. Vďaka nim sme duchovne povznesení a motivovaní nasledovať učenia a príklad Ježiša Krista. Z ich príkladov rozumieme lepšie tomu, ako hovoriť s Nebeským Otcom v úprimnej modlitbe, ako získať osobné zjavenie skrze Ducha Svätého. Oni nám skutočne pomáhajú priblížiť sa k Spasiteľovi.

Tak a toto je iba máličko o nás. Ježiš nám dal prikázanie: “Milovať budeš svojho blížneho” (Marek 12:31). Toto je hlavná zásada každého skutočného kresťana, keď sa usilujeme stať sa Kristovými učeníkmi a toto je presne to, o čo sa snažíme v každodennom živote. Vieme, že sme nedokonalými ľuďmi, ale keď konáme dobro, v našom vnútri je pocit, ktorý nám hovorí, že robíme správne.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kliknite prosím na túto linku a ďalej “chat” alebo nám pošlite email na [email protected].

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.