Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí. ...

Read More