Projekt služby Wallace Toronto v Bratislave

Projekt služby Wallace Toronto v Bratislave

Prvá septembrová sobota patrila, ako už tradične, projektu služby nadácie Wallace Toronto. Tentoraz sa dobrovoľníci stretli v Bratislave. Bratislava hostila projekt nadácie vôbec po prvýkrát. Nadácia Wallace Toronto v Bratislave Väčšina dobrovoľníkov, pochádzajúcich...
Služba – Februárové kviltovanie v Nitre

Služba – Februárové kviltovanie v Nitre

Počuli ste niekedy slová jako quilting, kviltovanie? Niektorí z vás áno … Tí, ktorí doteraz nemali šancu spoznať túto tvorivú manuálnu prácu tak mohli učiniť na konci februára v Nitre. Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa podujali k tomu, aby ľudom...
Sestra Bingham v Prahe

Sestra Bingham v Prahe

V podvečer 14. februára sme boli poctení návštevou Jean B. Bingham, prezidentky Združenia Pomoci, jednej z celosvetovo najväčších ženských organizácií. Spolu so svojím manželom a v sprievode manželského páru De Feo z Talianska navštívili kôl Praha a poskytli nám...

Pin It on Pinterest