Chrám u južných susedov v Maďarsku. Aj takto žehná Pán svojim verným Svätým v strednej Európe. Mali sme možnosť počuť mnohé príhovory počas Generálnej konferencie ale toto ohlásenie výstavby chrámu je pre nás, slovenských členov, v mnohom výnimočné.

Požehnania nebies vďaka Generálnej konferencii

Tento víkend sa v domácnostiach členov Cirkvi Ježiša Krista niesla atmosféra v duchu Generálnej konferencie. Dvakrát do roka máme zvláštnu príležitosť vidieť apoštolov Cirkvi, proroka a jeho dvoch radcov. Veríme, že vďaka znovuzriadeniu Cirkvi v týchto neskorších dňoch, vedie Boh naďalej svoju Cirkev skrze žijúcich prorokov a apoštolov. Jednoducho povedané, máme ďalšiu pomoc od milujúceho Nebeského otca, ktorý nám skrze svojich oddaných služobníkov žehná vedením, inšpiráciou, nápadmi, povzbudením a odhodlaním nasledovať Krista stále viac a viac.

Počas soboty a nedele získame skoro 10 hodín príhovorov pretkaných anjelskou hudbou Cirkevného zboru. Sme duchovne posilnení. Cítime Ducha Svätého vo väčšej miere. Naša túžba a odhodlanie slúžiť Bohu mocnie. Niektorí z nás získajú dlho-očakávané odpovede na tie najhlbšie osobné otázky, s ktorými, niekedy dlhodobo, zápasili. Iní sa rozhodnú urobiť zmeny vo svojom živote, očistiť sa pokáním zo svojich hriechov, odpustiť blížnemu, zabudnúť na minulosť a upriamiť sa na svetlú budúcnosť s evanjeliom Ježiša Krista. Vďaka Bohu, že nám zoslal proroka Božieho!

Kedy a kde bude chrám postavený?

Zo všetkých tých príhovorov a posolstiev je neľahké si vybrať ten všeobecne NAJ príhovor. Pre slovenských členov Cirkvi bol ale jeden oznam predsa len výnimočnejší než ostatné. Prezident Cirkvi Ježiša Krista, Russell M. Nelson oznámil výstavbu chrámu v Budapešti. Pre maďarských členov je to obrovské požehnanie. Viac ako 5250 členov Cirkvi v jednom kôle a dvoch okrskoch bude mať výsadu Pánovho chrámu! Keďže slovenskí členovia majú „svoj“ chrám vo Freibergu (Nemecko) je dosť pravdepodobné, že vďaka Chrámu v Budapešti sa ich dojazdová vzdialenosť k chrámovým požehnaniam skráti. Takisto by chrám v Maďarsku vzal pod svoje krídla členov Cirkvi z krajín bývalej Juhoslávie, ktorí doposiaľ navštevovali chrám v Berne, Švajčiarsku.

Chrám v Maďarsku

Zatiaľ nevieme, kde presne bude chrám stáť. Môže to byť na okraji metropole Maďarska, či v jej neďalekej blízkosti. Podľa dostupných informácií o chrámoch som sa dozvedel, že oznámenia chrámu do samotného určenie miesta výstavby to trvá od pár mesiacov do približne 2-3 rokov. Ďalších približne 2-6 rokov trvá výstavba. Je vidieť určitý rozptyl v hodnotách čísiel, ale ak predpokladáme, že by sa malo jednať skôr o menší chrám, bude jeho výstavba postupovať asi rýchlejšie. Vieme, že výstavba chrámov si tak ako tak vyžaduje čas. Tieto budovy sú stavané Pánovi a majú vydržať až do milénia. Spĺňajú tie najprísnejšie kritériá výstavby a preto výstavba chrámov potrebuje oveľa viac času ako výstavba „svetských“ nákupných centier. Samy uvidíme, kde a kedy bude Chrám stáť v plnej svojej kráse.

Osobne musím povedať, že správa o plánovanom Chráme v Budapešti ma rozradostnila. Naplnila ma odhodlaním, že Pán vidí naše úsilie, je k nám milosrdný. Jeho ruky sú k nám vystreté. On nám doslova núka tieto požehnania. Som šťastný, že naši južní susedia budú mať chrám, čo umožní nám, slovenským členom byť bližšie k nemu. Rovnako som sa ale rozhodol byť dôslednejší v odhodlaní byť viac ako Kristus, aby som sa v Jeho dome cítil ako doma. 🙂

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.