Generálna konferencia a chrám v Budapešti

Chrám v Budapešti, u našich južných susedov .Takto žehná Pán svojim Svätým v strednej Európe. Nevieme kedy a kde bude stáť, ale už teraz sa radujeme!

Read More