Krátko pred voľbami je internet priam preplnený predvolebnými kampaňmi či antikampaňmi. Prezerám svoj facebook a každú chvíľu narazím na niečí politický status. Pod každým sa množia stovky komentárov. Som zvedavá na názor druhých. Som zvedavá, ako o politike zmýšľajú moji krajania a tak si ich začínam prezerať. Po malej chvíle som však zhrozená. Obsah mnohých komentárov by sa dal zhrnúť do pár slov: drzosť, netolerencia, nenávisť, prostoduchosť, odsúdenie. No čo ma však zaskočilo najviac, veľká časť ľudí šíriacich tieto negatívne postoje sa hrdo hlásila ku kresťanstvu a kresťanským hodnotám. Priam sa na ne odvolávala a odôvodňovala svoje tvrdé slová vernosťou k svojej ideológii. Neverila som vlastným očiam a môj rozum odmietal spracovať túto nelogickú situáciu.

Po malom zamyslení som pochopila. Pred 6 rokmi som konvertovala z jednej kresťanskej cirkvi do druhej. Avšak v tej prvej som bola učená netolerovať. Bola som učená, že pokiaľ by som bola slušná a tolerantná k človeku, ktorý zastáva iný názor ohľadom určitej záležitosti, ktorý sa mi zdá byť nesprávny vzhľadom na moju vieru, zaprela by som ju. Bola som učená, že takému človeku treba okamžite hoci aj tvrdým spôsobom povedať, čo je správne (podľa mňa) a že sa mýli, a že hreší, a tak ďalej. Bola som učená, že priateľstvo s takýmto človekom je priateľstvo s „ nesprávnou“ ideológiou či hriechom. To čo som bola učená, bolo nesprávne. Bolo to nesprávne preto, lebo to  prevracia učenia Ježiša Krista .

Milujte svojho blížneho ako seba samého.

Pán nám dal dve najväčšie prikázania. Prvým je milovať Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou, mysľou a silou, a tým druhým je milovať svojho blížneho ako seba samého. (Marek 12:30-31) V slovenskom preklade slovo „ blížny“ môže byť mierne zavádzajúce. V anglickom preklade by sme našli slovo „neighbor”, čo znamená „sused“. Nemyslí sa tým milovať len tých, ktorí sú nášmu srdcu blízki, svoju rodinu a priateľov, ľudí s podobnými či rovnakými názormi. Znamená to ale milovať všetkých, ktorí sú nám poblíž, každého kto je práve v našej blízkosti, nech je to ktokoľvek.

Milujte svojich nepriateľov

Povedala by som, že táto zásada je tak povediac už druhým, ťažším stupňom. Milovať niekoho, kto má odlišné názory, ale nebojuje proti vám sa ešte dá zvládnuť bez väčších ťažkosti. Ale ak vás ten človek ponižuje, vysmieva sa vám, je pre vás prekážkou, máte logický dôvod, prečo ho nenávidieť. Preto je až prekvapujúce, že Ježiš Kristus učí na prvý pohľad nelogickú vec, učí milovať svojich nepriateľov. V konečnom dôsledku ide o veľmi logickú zásadu. Zlo plodí len zlo. Ak budete nenávidieť človeka, ktorý proti vám bojuje a odplácať sa mu zlým za zlé, nepomôžete jemu ani sebe. Avšak preukázaná láska dokáže uzdraviť srdce človeka.

„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.” (Matúš 5:43-44)

Odpustenie

„Ja, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je žiadané, aby ste odpúšťali všetkým ľuďom. ” (Naz 64:10)

Odpustenie je základným krokom k tomu, aby sme mohli milovať svojich blížnych, dokonca milovať svojich nepriateľov. V tomto verši je jasné vyjadrené, že žiaden hriech človeka nie je tak veľký, aby sme mu zaň nemali odpustiť. Všetci ľudia sme hriešni a pokiaľ očakávame odpustenie za svoje vlastné hriechy od Boha, je našou povinnosťou, aby sme aj my odpustili našim blížnym.

Tolerancia

Tolerancia je prvým krokom k láske k blížnym. Potrebujeme začať s pokojnou a rozvážnou mysľou. Je dobré ak pamätáme na to, že všetci sme dostali od Nebeského Otca slobodnú vôľu. Dostali sme možnosť rozhodnúť sa sami za seba, nech už je naše rozhodnutie akékoľvek. Tú istú slobodnú vôľu dostal aj človek, ktorého konanie sa vám nepáči. Nikto vám pravdaže nebráni pozhovárať sa s ním a prezentovať svoje názory. Avšak je veľmi dôležitý čas, spôsob a aj miesto vášho rozhovoru. Pokladám za absolútne nevhodnú možnosť „ vykričať“ množstvo nadávok neznámej osobe v komentároch na sociálnych sieťach. Je zrejmé, že takéto správanie nemá s kresťanskými hodnotami vôbec nič spoločné.

Pokiaľ nás zaujal život Ježiša Krista a Jeho prístup k druhým, vezmime si k srdcu Jeho príklad aj v tejto dobe a jej situáciach.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)