Tento týždeň počas rozhovoru s kamarátom o požehnaniach evanjelia mi povedal, že mu nie sú plno dostupné. Keď sme hovorili o tom prečo by mal byť tou výnimkou z pravidla Božej lásky, veľa, veľmi veľa myšlienok doslova zaplavilo moju myseľ. Uvedomil som si, že mnoho slobodných dospelých sa cíti podobne.

Dodržiavaj prikázania a budeš požehnaný. Všetci z nás sme to predtým počuli. Čo ale treba robiť keď robíme všetko čo sa len dá v harmónii s Božími prikázaniami ale požehnania aj tak neprichádzajú? Znamená to, že sme pre Boha menej dôležitými? Znamená to, že sme už nejako vydedený od Otcových požehnaní?

Odpoveď je jednohlasné NIE! Sme božie deti a On nám chce žehnať v plnosti. V Matúšovi 7: 9-11 je to vyjadrené takto: „Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!“

Boh miluje svoje deti

Verím v Boha, ktorý je Bohom zázrakov a dáva tie najlepšie dary. Priznávam sa ale, že podobné otázky ako tá kamarátova zaplavili moju myseľ. Pravdou je, že nemám úplne všetky odpovede na to prečo sa zlé veci stanú dobrým ľudom a prečo sa dobré veci neprihodia naraz všetkým dobrým ľudom. Avšak, podobne ako Nefi viem, že Boh miluje svoje deti.

Keď Boh miluje všetky svoje deti, tak potom prečo by nemiloval práve teba? Boh je dokonalý, Boh miluje dokonale. Ak necítime Jeho lásku, nie je to tým, že Jeho ruky k nám nie sú vystreté. Možno je to o tom naučiť sa rozpoznať Jeho lásku v našich životoch.

Modlime sa z celej sily srdca pre tento dar. Súčasťou pravej lásky je schopnosť rozpoznať a vidieť Božiu ruku v našich životoch. Ako sa tak mocne modlíme byť naplnený touto láskou, môžeme sa taktiež modliť  s celou silou srdca aby sme mali oči, ktoré vidia túto lásku. Premýšľajme o stvorení, uzmierení Ježiša Krista, nebesiach a o chvíľach, kedy sme cítili radosť a lásku. Keď takto premietame tieto dôležité predmety bude pre nás jednoduchšie vidieť ako nám Boh preukazuje lásku.

Ako prijať jeho lásku?

„Skutočná vďačnosť je schopnosť pokorne vidieť, cítiť a dokonca prijať lásku.“ Keď sa nachvíľku zastavíme a zameriame sa na naše požehnania, potom oblasti, v ktorých nám niečo chýba, sa o niečo scvrknú.

Späť k môjmu kamarátovi. Viem, že nie sme rovnakí. Nečelím rovnakej situácii a okolnostiam ale viem, že tiež som verila, že som výnimkou z požehnaní Nebeského otca. Dokázala som zmeniť svoj náhľad. Dokážete to aj vy!

Chcem nás všetkých vyzvať k inventúre chvíľ kedy sme cítili Božiu lásku v našich životoch. Napíšme si ich do denníka alebo sa o to podeľme s priateľom, či priateľkou. Avšak najviac zo všetkého sa spoločne modlime prísť jedného dňa k úplnému poznaniu, že nie sme výnimka z pravidla Božej lásky.

Autorkou tohoto článku je Ashley Dewey, ktorý bol pôvodne publikovaný na https://ldsblogs.com/29737/gods-love.

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.