“Ak chcete mať dobrých priateľov, buďte dobrým priateľom.”

Keď uvažujeme kto je dobrý priateľ, niet lepšieho príkladu ako Spasiteľa, Ježiša Krista. Čo sa môžeme naučiť od Spasiteľa o tom, ako byť dobrým priateľom. Tu sú štyri rady z jeho života.

1. Buďte dobrým príkladom

Spasiteľ bol predovšetkým dobrým príkladom pre svojich priateľov.

Bol dokonalý, bez hriechu a predsa sa nechal pokrstiť. Predložil vôľu Nebeskému Otcovi. Keď ustanovil sviatosť, urobil to tak, že jedol chlieb a pil samotné víno. On odolal pokušeniu.

Pravdepodobne nebudeme môcť vytvoriť dokonalý príklad, ako On urobil, ale môžeme aspoň dať dobrý príklad.

priatel

2. Slúžte

Ježiš neprestajne slúžil ľuďom vôkol.

Jednalo sa o nezištnú pomoc, ktorá často upútala pozornosť ľudí a dala mu ďalšie príležitosti učiť skutkom o evanjeliu, milovať, obetovať sa a slúžiť.

Aj my by sme sa mali snažiť slúžiť ľuďom okolo nás.

Prezident Thomas S. Monson povedal: “Tí, ktorí žijú len pre seba, nakoniec, obrazne povedané, vyschýnajú a strácajú svoj život. Naopak tí, ktorí sa strácajú v službe druhým, rastú a rozkvitajú – Oni zachraňujú životy druhých.”

3. Objavte to najlepšie, čo v ľudoch je

Spasiteľ vidí náš potenciál viac ako hocikto iný.

priatel

Keď zákonníci a farizejovia priniesli ženu, ktorá cudzoložila, jediné, čo videli, bola žena, ktorá spáchala veľmi vážny hriech. Ježišova odpoveď je pre nás všetkých ponaučením, ako sa vysporiadať s chybami tých, ktorí sú okolo nás:

“Kto je bez hriechu medzi vami, nech ho najprv položí kameň.” (Evanjelium podľa Jána 8:7)

Ježiš nepredstieral, že nehrešila. Jednoducho sa rozhodol, že ju neodsúdi. Namiesto toho ju  napomenul slovami, aby “išla a už viac nehrešila”.

4. Svedčte o evanjeliu Ježiša Krista

Spasiteľ strávil celý svoj krátky život rozširovaním dobrej správy o evanjeliu.

Starší D. Todd Christofferson raz povedal:

“Motivácia na zvýšenie varovného hlasu je láska – láska k Bohu a láska k blížnemu. Varovať niekoho znamená láskavo sa o nich starať. Varovať niekoho znamená starať sa o nich.

Ak skutočne veríme v evanjelium, mali by sme chcieť oň podeliť s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Koniec koncov, to je dôvod, prečo sa nazýva Plán šťastia. Či už je váš priateľ členom Cirkvi, nečlen, alebo opustil Cirkev, zdieľanie vášho presvedčenia je vhodným a milým spôsobom ako preukázať vašu lásky k nim.

Tu si môžete prečítať celý článok po anglicky.

The following two tabs change content below.
Bola pokrstená v roku 2014 v Nitre. Má rada evanjelium a chce sa oň s ostatnými deliť. V roku 2016 bola povolaná, aby sa slúžila ako misionárka vo Fínsku. Má rada jazyky a hudbu, a tiež rada hovorí s ľuďmi. Jej moto je "Buďme láskaví jeden k druhému.”