Ktorý zo siedmych dní v týždni je pre vás ten najcennejší? Je skvelé vedieť, že Pán dal človeku tento deň a my nie sme stvorení pre ňedeľu ale nedeľa pre nás.

Cesta za duchovnom a prvá nedeľa

Nedeľa ráno je tu. Je chvíľka po 7-mej a už po druhýkrát zvoní budík. S manželkou vstávame a naše myšlienky sa uberajú smerom nedeľné cirkevné zhromaždenie. Snažíme sa vychutnať rýchle raňajky a po rannej hygiene a vystrojení sa naberáme smer „nedeľné duchovno“.

Vchádzanie do cirkevnej budovy vo mne vždy vyvolá pocit druhého domova. Spomeniem si na moju prvú návštevu nedeľnej bohoslužby Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Dovtedy sa so mnou nezvítal tak veľký počet ľudí. Niektorí sa ma spýtali kto a odkiaľ som, iní zase aký som mal týždeň. Nezažil som a otvorene priznávam, nečakal som také priateľské zvítanie. Preto si každú nedeľu spomeniem na svoju prvú nedeľu v Cirkvi, na to jako som prvý krát prijal Sviatosť večere Pána. Som za to rád!

Cirkevná rodinka

Nedeľa je pre mňa časom, kedy sa môžem otvorene podeliť so svojimi bratmi a sestrami, nazvime sa takou cirkevnou rodinkou, o to kde všade som videl Pánovu ruku počas týždňa. V každodennom pracovnom a študijnom zhone, pretkanom našimi koníčkami, obľúbenými aktivitami sa nám stane, že zabudneme na to, jako veľmi nám Nebeský Otec žehná. Večer, čo večer sa snažím spočítať požehnania, ktoré na mňa Otec doslova „vylial“. Nedeľa je preto deň, kedy sa o toto všetko môžem podeliť s ľuďmi potrebujúcimi povzbudenie. Ja nie som výnimkou a tak aj ja profitujem zo slov ľudí, ktorí sú pre mňa v mnohom príkladom a inšpiráciou. Mám ich rád.

Vďaka nedeľnej škole si každú nedeľu pripomeniem zásady evanjelia, ktoré formujú môj životný štýl. Vďaka zásadám viery, pokánia, odpustenia, modlitby, služby žijem spôsobom, ktorý sa páči Pánovi. Mám pred Ním sebaistotu a chcem Ho nasledovať viac a viac.

Tento rok mám príležitosť učiť anglicky hovoriace deti v primárkach. Sú to deti vo veku 4-12 a ich hlad za poznaním Ježiša, či prorokov Starého zákona ma doslova fascinuje. Objavujeme spolu verše z písiem, učíme sa piesne a v tomto všetkom nachádzam spolu s deťmi veľkú radosť. Pravdupovediac, primárkové deti mi doslova vstúpili do života, častokrát si na nich spomeniem počas všedného dňa a iba si povzdychnem so slovami „kiež by sme aj dneska mohli byť spolu.“

Nedela a primárky

Po skvelom dopoludní v Cirkvi, spoločnom varení obedu, či viac-menej obedo-večere som požehnaný časom, ktorý môžem stráviť s mojou drahou manželkou. Čas je naozaj to najcennejšie, čo máme a keď ho spolu trávime, budujeme náš vzťah.

Nedeľa je pre mňa požehnaním. Je to deň, keď moje myšlienkay venujem Pánovi a sväteniu Jeho dňa. Milujem nedeľu!

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.