Pozemský život je plný jedinečných okamihov. Každý z nás ale určite zažil chvíle úplnej samoty počas neľahkých životných situácií. Dobrá správa je, že nehľadiac na zložitosť situácii, my nie sme samy. Nikto nie je sám! Ježiš je tým, kto presne pozná našu situáciu pretože On si tým všetkým už prešiel.

Zanorme sa do týchto veršov

Stále si si neistý ako tomu veriť? Nasledujúce verše z písiem učia o tom, že Spasiteľ naozaj rozumie tomu, ako sa cítime. On taktiež zažil život na tejto Zemi, a tak vie jako nás pozdvihnúť počas našich skúšok.

  • Hebrejom 4:15 – Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu
  • Alma 7:11-13 – „A on pôjde, trpiac bolesti a strasti, a pokušenia všetkého druhu; a to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na seba vezme bolesti a choroby ľudu svojho. A vezme na seba smrť, aby mohol uvoľniť putá smrti, ktoré spútavajú ľud jeho; a vezme na seba ich slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabostí.Teraz, Duch pozná všetky veci; a predsa Syn Boží bude trpieť podľa tela, aby na seba mohol vziať hriechy ľudu svojho, aby mohol vymazať ich priestupky podľa moci vyslobodenia svojho; a teraz hľa, toto je svedectvo, ktoré je vo mne.“
  • Nauka a zmlúvy 88:6-7 – „On, ktorý vystúpil na výsosti,tiež zostúpil pod všetky veci, čím postihol všetky veci, aby mohol byť ve všetkých veciach a skrze všetky veci svetlom pravdy; Ktoráto pravda svieti. Toto je svetlo Kristovo. Takisto on je v slnku a svetlom slnko a mocou jeho, ktorou bolo učinené.“
  • Náuka a zmlúvy 19:16 – „Neboť viz, já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání; “

Čo urobíme my?

Ak chceme získať pokoj, vychádzajúci z poznania, že Spasiteľ presne rozumie tomu, ako sa cítime, existuje zopár vecí, ktorých je potrebné sa držať. Musíme mať a rozvíjať vieru v Ježiša Krista, kajať sa z našich hriechov, dôverovať Jeho múdrosti. Môžeme študovať Jeho slová, dodržiavať Božie prikázania a nasledovať Jeho príklad. Môžeme sa na Neho obrátiť pre uzdravenie, v prípade, že ďalej už samy nevládzeme.korene

Spasiteľ chápe, čím prechádzame a chce, aby sme boli šťastní. Všetko, čo nám ponúka je zamýšľané pomôcť nám skrze veci tohoto života. Ak sa rozhodneme nasledovať Krista, získame jasné poznanie, že čomukoľvek čelíme, nikdy nie sme samy.

Tento článok je možné nájsť v pôvodnom znení.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.