Všímajme si, buďme vnímaví a majme súcit

Každý jeden človek vo svojom živote či už častejšie alebo z času na čas zažíva chvíle neistoty, vypätia síl, smútku či sklamania. Keď si spomeniem na ťažšie situácie vo svojom živote, snáď všetky majú spoločnú črtu, priateľov alebo milých ľudí, ktorí boli pozorní a neváhali mi podať pomocnú ruku.

Ježiš Kristus vnímal

Ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní často vzhliadame k Spasiteľovi a berieme si od Neho príklad snáď vo všetkom, čo robil.

Pri svojej návšteve Nefitov Ježiš nehľadel len na svoje poslanie, čím bolo učenie Jeho evanjelia, ale hľadel aj na osobitné potreby ľudí, ktorí pred ním stáli. „…Znova sa rozhliadol po zástupe a uzrel, že plačú a uprene na neho hľadia, akoby ho chceli prosiť, aby s nimi zostal ešte chvíľu. A on im povedal: Hľa, vnútro moje je naplnené súcitom voči vám. Máte medzi sebou nejakých, ktorí sú chorí? Priveďte ich sem. Máte nejakých, ktorí sú chromí alebo slepí, alebo krívajúci, alebo zmrzačení, alebo malomocní, alebo ktorí sú ochrnutí, alebo ktorí sú hluchí, alebo ktorí sú akokoľvek sužovaní? Priveďte ich sem a ja ich uzdravím, lebo mám s vami súcit; vnútro moje je plné milosrdenstva. Lebo cítim, že si prajete, aby som vám ukázal to, čo som urobil bratom vašim v Jeruzaleme, lebo vidím, že viera vaša postačuje na to, aby som vás uzdravil.” (3.Nefi17:5-8)                                                                                                                                                                                                                                               

Na rozpoznanie potrieb druhých Ježiš používa rovnaké zmysly ako máme aj my. Rozhliadal sa a uzrel. Díval sa a videl, a cítil pretože mal s nimi súcit a bol plný milosrdenstva.

Aj zmysly treba trénovať

Dívať sa a následkom toho vidieť je naše osobné rozhodnutie. Avšak naše zmysly na rozpoznanie potrieb druhých môžu byť otupené, ak boli dlhodobo používané len na naše vlastné potreby. Môžu ochabnúť tak isto, ako ochabnú svaly, ktoré nie sú trénované. Napriek tomu týmito zmyslami neustále oplýva každý jeden človek a ak chce, dokáže ich používať.

Zrejme poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí majú či už finančné problémy, nezhody v rodine alebo zdravotné ťažkosti.  Môžete si pomyslieť: „ Ako mám pomôcť? Vidím síce potreby druhých, vidím ich problémy a ťažkosti, ale nie je v mojej moci s tým niečo urobiť, veď neviem robiť zázraky ako Ježiš.“ Konať zázraky však nie je vždy nevyhnutné a ani to nikto od nás neočakáva. Aj jednoduchý úsmev, venovaný čas, rozhovor, povzbudenie, kompliment, drobná služba či záujem dokážu pozdvihnúť srdce a vykonať „zázraky“.  Prorok Alma učil svojho syna Helamana: „ …malými a prostými vecami sa uskutočňujú veci veľké a malé prostriedky v mnohých prípadoch zahanbujú múdrych.“  (Alma 37:6)

Dary a talenty

Ježiš Kristus hovoril podobenstvo o talentoch. „…človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden, každému podľa jeho schopností.“ (Matúš 25:14-15) Každý z nás dostal dary a talenty. Je iba na našom osobnom rozhodnutí či ich znásobíme, tým že ich budeme používať alebo zakopeme do zeme ako posledný sluha, ktorý sa bál, že by o svoj talent prišiel. Najlepší spôsobom používania talentov je služba druhým.

Prednedávnom do našej cirkevnej pobočky v Košiciach zavítala neznáma pani. Rýchlo sme zistili, že je takisto členka Cirkvi a pochádza z Ukrajiny. Je umelkyňa a v Košiciach dostala prácu v štátnom divadle. Táto sestra sa okamžite ponúkla, že môže hrať na klavíri počas nedeľných zhromaždení. Síce nám nepremenila vodu na víno, ale pre našu pobočku, v ktorej sme nemali stáleho klaviristu to bol presne ten „zázrak“, ktorý sme potrebovali.

Síce nám nepremenila vodu na víno, ale pre našu pobočku, v ktorej sme nemali stáleho klaviristu to bol presne ten „zázrak“, ktorý sme potrebovali.

Viete o svojich talentoch? Ak nie, spýtajte sa svojich rodičov, priateľov, manžela či manželky. Neverím, že by niekto mohol dostať odpoveď, že žiadny talent nemá.  Viete spievať? Môžete niekomu spraviť radosť. Ak viete počúvať, môžete druhému uľaviť na duši. Ak viete povedať milé slová, môžete druhých povzbudiť. Talentov a možností je nekonečno.

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)