Potrebujeme konať zázraky, aby sme pomohli druhým?

Každý z nás má nejaký talent, ktorým dokáže robiť malé či veľké zázraky. Na pomoc druhým vždy netreba veľa.

Read More