Čas strávený s pacientami v nemocnici ma naučil, že pokiaľ sa má pacient uzdraviť alebo sa má aspoň zlepšiť a stabilizovať, je potrebná spolupráca oboch strán. Na jednej strane stoji lekár, ktorý pacienta vyšetruje a následne navrhuje liečbu. Ale zároveň je tu samotný pacient, ktorý nie je len akýmsi subjektom liečby, je jej súčasťou. Pacient potrebuje mať nádej. Pokiaľ má v sebe nádej na uzdravenie, liečebnému procesu veľmi pomáha. Ak ju nemá, dá sa povedat, že jeho psychika či jeho duch bojuje doslova proti.

Nádej – počiatok všetkého

Nádej je hybná sila. Nie na darmo sa hovorí, že nádej zomiera posledná. Je základom, pre akúkoľvek úspešnú činnosť a zároveň základom na prekonanie akejkoľvek ťažkosti, ktorej práve čelíme. Bez nádeje, nie je viera, nie je ani žiadna vôľa uskutočňovať hocaké veci.

Avšak aj nádej musí mať svoj základ. Je potrebné, aby bola o niečo oprená, o niečo silné, pevné a nemenné, aby nádej nebola naivitou ale realitou.

Ježiš Kristus

Ako členka Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní verím, že Ježiš Kristus je ten vďaka komu môžeme mať nádej. Ježiš ju počas svojho života na zemi doslova rozdával. Chodil medzi ľuďmi, uzdravoval ich z rôznych ochorení, z takých, z ktorých „ nebolo možné“ sa uzdraviť, napríklad zo slepoty. Uzdravoval tých, ktorí v Neho mali vieru. Okolo Ježiša boli aj ďalší ľudia, ktorí videli Jeho zázraky a počuli Jeho učenie. Možno uverili hneď a možno v ich srdci začala rásť nádej. Nádej, že Ježiš môže pomôcť aj im.

Ježiš uzdravuje slepého

Ježiš Kristus zakončil svoj pozemský život obetovaním sa za nás, dal dobrovoľne svoj život ako cenu za hriechy tohto sveta. Táto udalosť bola v istom zmysle veľmi bolestivá až brutálna, v inom zmysle je ale nádherným vyjadrením nesmiernej Ježišovej lásky voči nám všetkým. Ježiš na tretí deň vstal, premohol smrť. A preto Jeho evanjelium nie je o bolesti či smrti. Je predovšetkým o nádeji a novom živote. Tým, že Ježiš dokonca premohol smrť, dal nám všetkým nádej, že pokiaľ sa budeme riadíť Jeho učením a budeme v Neho veriť, aj my môžeme byť uzdravení z našich hriechov, viny, slabostí, chorôb a bolesti. A aj my môžeme získať večný život, nech už sme teraz v akomkoľvek stave. Vďaka Nemu je to možné. 

Ježiš rozpráva s malomocným mužom

Vďaka nádeji rastie viera. A viera, tá koná zázraky. Ježiš Kristus povedal: “Pre toho, kto verí je všetko možné. ” (Marek 9:23)

Ježiš prekonal smrť

 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)