Zákon

Od počiatku existuje Zákon. Je to zákon, ktorý dal Boh a ktorým sa On samotný riadi. Hovorí jednoducho o tom, že každý čin má svoj dôsledok. Svoje činy si na základe slobodnej vôle vyberáme sami, avšak dôsledky našich činov si vybrať nevieme, sú pevne spojené s určitým skutkom.

Dobré skutky sú spojené s požehnaniami, ktoré prirodzene prichádzajú. Niektoré požehnania sa líšia v závislosti od daného skutku a iné sú spojené so všetkými dobrými činmi. Hovorím o pokoji v srdci, čistom svedomí alebo večnom živote, ktorý je sľúbený všetkým tým, ktorí plnia vôľu Pána. V protiklade sú zlé skutky alebo hriechy, ktoré sú tiež spojené s následkami, nie však pozitívnymi. Napríklad klamstvo, spôsobí na jednej strane strach z odhalenia, na druhej strane neskôr nedôveru, čo môže vyústiť až k poškodeniu vzťahu medzi dvoma blízkymi osobami. Všetky hriechy sú spojené s následkom, ktorý nazývame „duchovná smrť.“ Je to stav, kedy sme vzdialení od prítomnosti Božej a sami to nevieme zvrátiť. Toto je zákon, ktorý je spravodlivý. (2.Nefi 2)

Avšak v písmach čítame nie len o spravodlivom Bohu,  ale takisto aj o Bohu, ktorý je milosrdný a ktorý nás miluje nesmierne veľkou láskou. Ako však môže byť Boh milosrdný a zároveň zostať spravodlivým?

Potrebujeme Spasiteľa

Nebeský Otec vedel, že na zemi budeme aj hrešiť. Umožňuje nám to slobodná vôľa, ktorú nám dal preto, aby sme mohli nadobudnúť skúsenosti a učiť sa. V Jeho Pláne preto od počiatku hral najdôležitejšiu úlohu Spasiteľ. Bytosť, ktorá by sa nepoddala hriechu aj napriek pokušeniam, avšak bola by ochotná zobrať na seba tresty celého ľudstva a vytrpieť ich, aby mohol byť naplnený zákon, ktorý vyžaduje spravodlivosť. A uskutočnila by tak možnosť navrátenia sa späť k Otcovi v nebi. Ježiš Kristus, Syn Boží, dobrovoľne na seba vzal túto ťažkú úlohu dokonca bez hocakého nároku na svoju slávu či odmenu. (Mojžiš 4:1-2) 

Ježiš Kristus je Spasiteľom

Napriek tomu, že počas svojho života Ježiš Kristus vykonal množstvo úžasných zázrakov, učil a pomáhal množstvu ľudí, Jeho najväčší zázrak a zároveň pomoc celému ľudstvu sa odohrala počas posledných niekoľkých hodín Jeho života. Jeho úloha Spasiteľa začala v Getsemanskej záhrade a skončila na Golgote. Ježiš Kristus trpel duchom a trpel aj telom. Trpel za všetky hriechy na tomto svete, ktoré kedy niekto vykonal, robí alebo ešte v budúcnosti spraví. Ale to nebolo všetko, vytrpel všetok náš smútok, naše choroby, strach, úzkosť, sklamania a bolesti akéhokoľvek druhu.

„ A on pôjde trpiac bolesti a strasti, a pokušenia všetkého druhu, a to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na seba vezme bolesti a choroby ľudu svojho. A vezme na seba smrť, aby mohol uvolniť putá smrti, ktoré spútavajú ľud jeho, a vezme na seba ich slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabosti“ (Alma 7:11-12)

Ježiš Kristus premohol aj fyzickú smrť, keď vstal z mŕtvych a vďaka tomu, bude každý jeden človek jedného dňa vzkriesený bez ohľadu na jeho spravodlivý či nespravodlivý život. Avšak uzmierenie hriechov sa bude týkať iba tých ľudí, ktorí splnia podmienky, ktorými sú srdce zlomené a duch skrúšený, a ktorí budú v Neho veriť. To sú tí, pre ktorých Ježiš naplnil zákon. (2.Nefi 2:7) To sú tí, ktorí činia pokánie, čo znamená ľútosť a odvrátenie sa od hriechov. A po viere a pokání nasleduje krst k odpusteniu hriechov, dar Ducha Svätého, a vytrvanie až do konca. 

Aj ja potrebujem Spasiteľa

Keď si predstavím svoj zatiaľ len 25 ročný život a všetky moje trápenia, ktoré som si či už zavinila sama alebo nie, všetky moje bolesti, sklamania, smútok, vinu a podobne, nepriala by som ich zažiť nikomu a neviem si ani len predstaviť cítiť to všetko naraz. Už len pomyslenie na to je hrozné, priam neznesiteľné. Pri pokuse predstaviť si tresty za hriechy, bolesti a utrpenie každého druhu všetkých ľudí na tejto planéte  moja predstavivosť zlyháva. Nedokážem to pochopiť. Nedokážem pochopiť, že by to niekto zniesol a že by sa na to dokonca dobrovoľne podujal. Je to pre mňa takmer nereálne.

Avšak viem, že sa to stalo a okrem obrovskej vďačnosti v srdci a mám o tom aj dôkaz. Je to dôkaz, ktorý môže získať každý jeden človek, ktorý chce získať toto poznanie. Získa ho každý, kto padne na kolená so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným, často aj s mnohými slzami a nárekom, a bude prosiť o odpustenie svojich hriechov či o pomoc vo svojich skúškach a trápeniach v mene Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. A vtedy bude cítiť, že On už za hriechy zaplatil. Utrpenie zažil a dokonale mu rozumie a vie pomôcť v akejkoľvek situácii. Jednoducho vďaka Nemu bude cítiť dokonalý pokoj v srdci. 

„ Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.“ (Ján 11:25)

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)