Prvý októbrový víkend patril už 189. pólročnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. V konferenčnom centre v Salt Lake City sa zišlo vyše 21 tisic ľudi, aby si mohli počas piatich zasadaní v priebehu víkendu vypočuť slová proroka, Kristových apoštolov, sedemdesiatníkov a ďalšićh Cirkevných vedúcich. 21 tisícmi to nekončilo, státisíce ľudí sledovali prenos z konferencie vo svojich domovoch alebo v cirkevných zboroch. Mnohí si vypočuli konferenciu o týždeň s prekladom do svojho rodného jazyka. Šikovní prekladatelia umožnili konferenciu počúvať vo viac ako 90 jazykoch, do ktorých bola simultánne prekladaná.

V priebehu roku sa členovia Cirkvi tešia na jesennú a jarnú konferenciu. Pri prvých žlto-oranžovo sfarbených listoch či kvitnúcich kvetoch nejeden člen Cirkvi začne rozmýšľať, čo prinesie nová konferencia. Prekvapilo ma však zistenie, že generálna konferencia či aspoň časti z nej sú sledované a obľubované aj ľuďmi iného vierovyznania.

Prečo sa oplatí pozrieť si konferenciu, nech ste ktokoľvek a akéhokoľvek vierovyznania?

 

Inšpirujúce slová

Ako členka Cirkvi Ježiša Krista sa stotožňujem s vierou a slovami apoštolov a ďalších vedúcich cirkvi. Stretla som však už mnoho ľudí inej viery, ktorí takisto disponovali múdrosťou v mnohých životných oblastiach a poskytli mi inšpiráciu prostredníctvom svojho príkladu alebo slov. Napriek tomu, že veríme, že sme súčasťou pravej Cirkvi vedenej Kristom, veríme tiež,  že mnohé ďalšie cirkvi učia viaceré pravdy evanjelia a ich vedúci môžu byť takisto inšpirovaní, aby hlásali pravdivé, potrebné a pozitívne posolstvá.

Pamätám si nejeden skvelý citát od Dalai Lamu, Matky Terezy či  inšpiratívne poviedky od Bruna Ferera, alebo úvahy od C.S. Lewisa. Všetci sme deti Božie bez ohľadu na naše vierovyznanie či svetonázor.

Preto nie je dôvod myslieť si, že táto konferencia je určená len pre členov alebo že by ste vyhľadávaním povzbudzujúcich a inšpirujúcich slov čokoľvek porušovali.

Pozrite sa na pár zaujímavých citátov, ktoré zazneli počas poslednej konferencie:

Niekoľko citátov

Ak stratíme svoje svetské ja prostredníctvom zmlúv s Bohom objavíme a staneme sa naším najlepším “ja”. Voľným, živým, skutočným.

Gerrit W. Gong

Svetlo evanjelia vám poskytne teplo a uzdravenie, a pomôže vám pochopiť tomu, kým skutočne ste a aký je účel vášho života.

Hans T. Boom

Učíme sa ako veľmi nás  Boh miluje. Dal nám život a chce, aby sme v ňom uspeli. A preto prenás pripravil Spasiteľa. Napriek tomu náš Otec v Nebesiach povedal:” Môžeš si zvoliť sám pretože to Ti je dané.”

Dieter F. Uchtdorf

Napriek všetkému v hĺbke nášho srdca zostáva niečo nepopierateľné, akýsi hlad po vyššom a ušlachtilejšom zmysle. Ten hlad je jeden z dôvodov, prečo sú ľudia priťahovaní k znovuzriadenému evanjeliu Ježiša Krista.

Dieter F. Uchtdorf

Jedine vďaka viere v Ježiša Krista, pokračujúcemu pokániu a dodržiavaniu posvatných zmlúv máme nárok na nekončiace šťastie, po ktorom všetci túžime.

Henry B. Eyring

Nezáleží na tom, kto ste alebo čo prežívate aj vy ste pozvaný k Pánomu stolu.

Michelle Craig

Počas životnej cesty sa môže stať, že stratíme vieru v Boha. On však nikdy nestratí vieru v nás.

Gerrit W. Gong

Nezáleží na prekážkach, ktorým vo svojich životoch čelíme, možeme dôverovať Ježišovi Kristovi, že pre nás pripravil cestu, po ktorej môžeme s vierou kráčať vpred.

Jorge M. Alvarado

Viete čomu veria Svätí neskorších dni?

Ak by som chodila po meste a pýtala sa náhodných okoloidúcich, čomu veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dni, obávam sa, že aj napriek veľavravnému názvu Cirkvi by som nenašla mnoho ľudí, ktorí by o náukach Cirkvi počuli.

Keď som mala okolo pätnástich rokov, veľmi ma začali zaujímať rôzne náboženstvá a vierovyznania. Prišlo mi úžasne zaujímavé to, čomu všetkému ľudia veria, čo ich v živote poháňa vpred a čo ich motivuje k ich skutkom, nech sú akékoľvek. Pri mojom bádaní som však veľakrát narazila na množstvo klamstiev či poloprávd, čo som zistila neskôr pri rozhovoroch so samotnými vyznávačmi daného náboženstva. Asi si viete predstaviť, ako trápne som sa potom cítila.

Myslím si, že práve pozeranie generálnej konferencie je vynikajúci spôsob, ako sa dozvedieť o náukach Cirkvi Ježiša Krista priamo z prvej ruky a zároveň v pohodlí  vlastného domova.

Povznášajúca hudba

Tabernacle Choir at Temple Square je najväčším a jedným z najznámejších zborov na celom svete. Jeho povznášajúca hudba zohreje srdiečko a tiež pozdvihne ducha. Veľakrát práve vďaka hudbe dokážeme pocítiť, akú nesmiernu lásku má Nebeský Otec pre všetky svoje deti.

  • Ak si chcete pozrieť konferenciu, kliknite tu. Na ľavej strane obrazovky uvidíte  jednotlivé príhovory alebo celé zasadania. Vyberte si, kliknite na názov a následne zapnite video, ktoré sa vám zobrazí.

K hudbe z generálnej konferencie sa dostanete tu. 

The following two tabs change content below.

Daniela

Milujem prírodu, tanec, dobré jedlo a čas strávený s priateľmi. Každý deň, hoci aj v maličkostiach, vidím dôkazy o tom, že Boh je. Je dokonca náš Otec a stará sa o nás. Všetko, čo stvoril, stvoril pre nás. Jednoducho chce, aby sme mali radosť. Pre náš rast je nevyhnutné, aby bol život niekedy ťažký, ale prináša aj množstvo požehnaní. Možno sa len treba pozorne dívať... 🙂

Latest posts by Daniela (see all)