V sobotu 18. mája sa v trenčianskom lesoparku Brezina konalo 13. výročie zasvätenia Slovenska k misionárskej práci.

13. výročie zasvätenia Slovenska v Trenčíne

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní merali cestu z rôznych častí Slovenska, aby si mohli pripomenúť tento významný deň v dejinách Cirkvi na Slovensku. Pred 13 rokmi, 12.mája 2006 sa stretli členovia práve na Brezine, v lesoparku na kopci za hradom Trenčín.

V tejto mimoriadne špeciálnej modlitbe, plnej vďaky Bohu, prosieb, prísľubov a apoštolských zasľúbení prosil apoštol Dieter Uchtdorf aj o toto:

„Náš drahý Otče na Nebesiach, prosím požehnaj túto krajinu výnimočným nadšením pre slobodu vierovyznania , tak aby nadchádzajúce týždne a mesiace misionári a všetci, ktorých sa to týka, našli otvorené uši a srdcia ľudí na Slovensku, keď ich oslovia so žiadosťou o podpísanie súhlasu a plnej registrácie Cirkvi na Slovensku. Požehnaj členov a všetkých, ktorí sa budú podieľať na tomto procese získania registrácie, nech je puto lásky, vľúdnosti a jednoty vybudované medzi ľuďmi tejto krajiny“

Ukázalo sa, že prosba obsiahnutá v tejto modlitbe sa naozaj naplnilo. Zakrátko bola Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku na radosť všetkých verných členov a misionárov zaregistrovaná.

O 13 rokov neskôr

A tak o 13 rokov neskôr si pripomíname tieto momenty, kedy verní Svätí na Slovensku s vierou v srdciach prenášali modlitby k Pánu, aby mohla byť na Slovenku registrovaná Pánova Cirkev. Počuli sme slová členov Cirkvi, ktorí sa pred trinástimi rokmi zasvätenia osobne zúčastnili. Sestra Václavová st. z Trenčína, brat Pirovits z Bratislavy vydali svoje svedectvá o Kristovi a misijný prezident Pohořelický nás opätovne povzbudil v snahách zdieľať skvelú správu o znovuzriadení evanjelia Ježiša Krista ruka v ruke s misionármi na plný úväzok. Spevácky zbor pobočky Trenčín sa s nami podelil o krásnu pieseň sprevádzanú husľami Staršieho Rassmusena. Po nej bol pamätný žulový kameň zakopaný na mieste, kde apoštol Uchtdorf zasvätil Slovensko ku hlásaniu evanjelia. Členovia Cirkvi boli veľmi potešení vidieť aj Sestru Valériu Žiškovú z Nitry, najstaršiu členku Cirkvi na Slovenku.

Zasvätenie v Trenčíne 2019

kameň 2006

Po tejto oficiálnej časti nasledoval čas obedu a hier. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa zapojili do organizácie tejto udalosti, príprave jedla, aktivít a priateľstva, ktoré sme mohli spolu naviazať a prehĺbiť.

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.