Prvá septembrová sobota patrila, ako už tradične, projektu služby nadácie Wallace Toronto. Tentoraz sa dobrovoľníci stretli v Bratislave. Bratislava hostila projekt nadácie vôbec po prvýkrát.

Nadácia Wallace Toronto v Bratislave

Väčšina dobrovoľníkov, pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Spojených štátov amerických, či iných krajín pricestovala do Bratislavu už v piatok. Uvítanie sa s priateľmi po kratšom, či dlhšom čase vyžadovalo predsa len určitý čas. V ten večer bola predstavená samotná nadácia Wallace Toronto a projekty pripravené v nasledujúci deň.

„Láskavosť je naše náboženstvo … “ 

Joseph Smith   

Čím viac práce, tým viac radosti

Pomoc v detskom domove aj v areáli ZŠ

Približne 60 dobrovoľníkov sa zapojilo do prác v Detskom domove Studienka, ktorého cieľom je podporovať a vytvárať existenciu náhradnej rodinnej starostlivosti pre deti v jej rôznych podobách. Od sobotného rána sa umývali okná, natieral plot, vykonávali záhradnícke práce rôzneho druhu. Deti v tomto zariadení sa potešili školským ruksakom a potrebám. Dobrovoľníci, väčšinou členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, videli kde vyrastajú trávia čas deti v detskom domove. Bolo tak príjemné vidieť skrášlené priestory Detského domova Studienka a radosť na tvárach detí. 

Ďalšia časť pomocníkov pracovala v Stredisku sociálnych služieb v Petržalke. Upratovacie práce, terénne úpravy a záhradnícke práce boli hlavným predmetom. Klienti v tomto stredisku s potešením uvítali rozhovory a čas im venovaný. Tretia skupina pracovala v neďalekom Pezinku na okrášľovaní areálu Základnej školy Fándlyho. Spoločným úsilím každého jedného zúčastneného vrátane detí tak bolo vykonané viac, ako sa pôvodne myslelo. Rozhovor v domove seniorov

Na záver akcie sme si zrekapitulovali aké kvantum práce sa spravilo, aké skvelé bolo počas dňa slúžiť našim bratom a sestrám, ktorí na takúto pomoc čakali už dlhé mesiace. Vďaka nadácii Wallace Toronto a ochote nás, 160 dobrovoľníkov, je pomoc podobným zariadeniam možná. Pridajte sa teda k nám v septembri 2019!

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.